Betong, Betongföretag, Betongteknik | Betongföreningen

| Hoppa till innehåll.

Programmet för Betongdagen är klart!

Läs mer på betongdagen.se eller ladda ner inbjudan här

Seminarium: Beständighet hos fiberbetong

Foto: Carlos Gil Berrocal (2017) Foto: Carlos Gil Berrocal (2017) Från avhandlingen ”Corrosion of steel bars in fibre reinforced concrete: Corrosion mechanisms and structural performance” ISBN: 978-91-7597-608-2 Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola Series number: 4289 ISSN 0346-718XKonstruktionscentrum vid Chalmers arrangerar ett seminarium rörande beständighet hos fiberbetong den 13 september. Vid seminariet kommer några av de främsta experterna inom fiberförstärkt betong och hållfasthet att presentera resultat från aktuell forskning.

Programråd väst är medarrangör till seminariet.

Mer information om seminariet och anmälan finns på: http://www.chalmers.se/sv/centrum/konstruktionscentrum/kalendarium/Sidor/Fibre-reinforced-concrete-and-durability.aspx

Den 14 september, klockan 10:00 (hörsal SB-H1, SB-huset, Sven Hultins gata 6), presenterar Carlos Gil Berrocal sin doktorsavhandling med titeln ”Corrosion of steel bars in fibre reinforced concrete – corrosion mechanisms and structural performance”, vid Chalmers tekniska högskola. Opponent är Professor Henrik Stang från Danmarks tekniska universitet. Läs mer…

Betongdagen 2017

Urbanisering — från högt ovan mark till långt under jord

17 oktober i Stockholm

Betong är grunden för den moderna staden, både bokstavligt och bildligt. För grundkonstruktioner och tunnelförstärkningar saknar betongen konkurrenter men betongen har naturligtvis en viktig roll även i många moderna byggnader och broar. Tar man hänsyn till betongens långa livslängd är den även ett mycket hållbart alternativ till andra husbyggnadsmaterial. Sen behöver vi naturligtvis ta hand om den betong som finns på bästa sätt.
Anmäl redan nu till lägre avgift!
Läs mer och anmäl dig »