Betong, Betongföretag, Betongteknik | Betongföreningen

| Hoppa till innehåll.

Mini-seminiarum i Norge


Nordic Concrete Federation (NCF) arrangerar den 20 februari ett miniseminarium med titeln ”Structural lightweight aggregate concrete” på Norwegian University of Science and Technology (NTNU) i Trondheim

Mer information, program och anmälan hittar du på
The Nordic Concrete Federation »

CIR-dagen 2019

CIR-dagen 2019

CIR-dagen 2019 på Svenska Mässan i Göteborg den 29 januari kommer att handla om explosions- och brandrisk vid överdäckning och i tunnlar.

Program och anmälan (senast 11 januari) hittar du på
Svenska gruppen inom CIB/IABSE/RILEMs (CIR) »

Fabriksbetong 2019

Torsgatan 82, Stockholm. Foto: Shutterstock.com

Nordcerts informationsdag Fabriksbetong 2019 går av stapeln den 24 januari på Citykonferensen Ingenjörshuset i Stockholm.

Du kommer att få lyssna till intressanta föredrag, prata med andra i betongbranschen och träffa några av de som arbetar på Nordcert.

Informationsdagen riktar sig till er som är ansvariga för produktionskontroll och era ställföreträdare samt alla som arbetar med kvalitetsfrågor.

Program och anmälan (som ska vara inne senast 14 januari) hittar du på Nordcert »

Workshop om kvalitet i betongbyggandet

Rådet för teknik och vidareutbildning bjuder in till workshop måndag 26 nov i Stockholm

Nu är programmet klart!
 
Bild: Shutterstock.com

För att erhålla en god kvalitet i betongbyggandet är det viktigt att alla delar i byggprocessen fungerar och samverkar. Några väsentliga saker att nämna är rätt kompetens, tydliga regelverk, uppföljning, kontroller och krav från beställare. Syftet med workshopen är att diskutera kvalitet med utgångspunkt från byggregler, materialval, utförande, utbildningar och kontroller. I anslutning till de föredrag vi får höra arrangeras gruppdiskussioner som sedan presenteras för hela auditoriet. Efter workshopens slut sammanställer Betongföreningen resultaten som sedan kommer att utgöra underlag för fortsatta diskussioner och aktiviteter. Läs mer…