Betong, Betongföretag, Betongteknik | Betongföreningen

| Hoppa till innehåll.

Vi gratulerar 2016 års NCR-pristagare!

Ali M. Mohaghegh

Ali M. Mohaghegh

NCR nr 52: Ali M. Mohaghegh
Titel: Properties of Fresh Macro Basalt Fibre (MiniBar) Self-Compacting Concrete (SCC) and Conventional Slump Concrete (CSC) Aimed for Marine Applications
Avdelning på KTH: INSTITUTIONER / BYGGVETENSKAP /INSTITUTIONENS AVDELNINGAR / BETONGBYGGNAD
Avdelning på NTNU: Institutionen för havromsoperasjoner och byggteknik  Läs mer…

Seminariekväll om betonggolv

Den 1 mars i Lund

Professor Johan Silfwerbrand, KTH pratar om betongrapport nr 13: Industrigolv: Rapporten visar på många aspekter av betonggolv. Hela processen från kravformulering, via produktion, till drift och underhåll täcks in. Även rapportens uppföljare är på gång: tillämpningsexempel
Lars Kraft, CBI pratar om delaminering: Är delaminering i industrigolv vanligare i moderna betongrecept?
Marcus Björk, Strängbetong AB pratar om vad man skall tänka på vid infästning av prefabbjälklag
Magnus Johnsson, Sydsten AB pratar om skateboardparker i betong
Betongföreningen bjuder på förfriskningar Läs mer…

Betonghandbok Material Del 1 är klar!

Betonghandbok Material Del 1 (Delmaterial samt färsk och hårdnande betong) har nu utkommit i sin tredje utgåva – 20 år efter utgåva 2 – efter ett omfattande arbete av ett trettiotal skribenter och granskare. Den 22 februari blir det officiellt i samband med att Betongföreningen, Cementa och Svensk Byggtjänst gemensamt bjuder in de som arbetat med och finansierat projektet samt potentiella användare för att presentera handboken.

De viktigaste skälen till revideringen är utvecklingen av nya delmaterial och betongsammansättningar samt nya standarder och forskningsrön. Som exempel kan nämnas självkompakterande betong, ökad användning av krossballast och vissa tillsatsmaterial samt ett ökat fokus på hållbarhet.

Arbetet med Del 2 (Hårdnad betong, fysikaliska egenskaper och beständighet) har redan startat i och med utgivande av flera kapitel som särtryck.

Ett varmt tack från Betongföreningen till alla som arbetat med och finansierat projektet.

Kontakta gärna Vd Richard McCarthy om du har frågor om handboken.

Årets sista hälsning

Medlemsblad nr 2-2016 har tillsammans med den helt nytryckta matrikeln skickats ut fysiskt till alla medlemmar. En webbversion av medlemsbladet kan också läsas här »

Betongföreningen önskar hemsidans besökare och givetvis alla medlemmar en riktigt

God jul och Gott nytt år!

Succén upprepas: Följ med oss till Kiruna 12-14 februari!


Det är nu tillräckligt många anmälda för att resan ska kunna genomföras!

Vi tittar närmare på stadsflytten och nya stadshuset samt åker djupt ned i gruvan för att titta på LKAB:s gruvdrift och sprutbetongarbeten. Passa även på att uppleva riktig vinter, Ishotellet och en skotertur i norrskenet!

Program

Söndag 12 februari

  • Besök på Ishotellet, rundvandring samt skotertur (valfritt).

Måndag 13 februari

  • Besök vid sprutbetongarbeten i gruvan hos LKAB Berg & Betong – Benjamin Krutrök, produktionschef betongtillverkning.
  • Infomine – LKAB visar film om gruvbrytningen.
  • Gruvdrift och moderna brytningsmetoder – Lars Malmgren, LKAB R&D.
  • Besök i Kirunas nuvarande stadshus: Det nya Kiruna – föredrag av Göran Cars, professor i samhällsplanering på KTH.
  • Studiebesök vid bygget av stadshuset i nya Kiruna.
  • Gemensam middag.

Läs mer…