Betong, Betongföretag, Betongteknik | Betongföreningen

| Hoppa till innehåll.

Vad kommer de prata om på Betongdagen?Under kommande veckor kommer vi att berätta lite mer om de föredrag som väntar på Betongdagen. Vi har ställt samma frågor till alla föredragshållare som de fått svara på. Inläggen finns även på Facebook, Linkedin och Twitter.

Bodil Hökfors, Cementa och Katja Fridh, LTH

Bodil Hökfors Katja Fridh

Kan man uppskatta mängden CO2 som vår befintliga betongmiljö tar upp?
Ja, det kan vi faktiskt! Det säger Bodil Hökfors (projektledare, PhD, vänstra fotot) på Cementas utvecklingsavdelning och Katja Fridh (lektor, PhD, högra fotot) på avdelningen för Byggnadsmaterial vid Lunds Tekniska Högskola. Vi kommer att få höra dem båda prata om miljö – cirkulär ekonomi på Betongdagen.
Något intressant i detta är: Vi kan faktiskt uppskatta mängden CO2 som vår befintliga betongmiljö tar upp och den är betydande! Cementproduktionen hjälper hushåll och industrier att minimera sitt avfall vilket minskar den totala resursanvändningen!
Vad kan man ta med sig efter presentationen: Att begreppen cirkulär ekonomi och miljö är relativt nya men att våra branscher har haft detta förhållningssätt länge!
I övrigt gillar vi: Icke-förutfattade meningar :) Läs mer…

Kommande disputation

doktorshattKl 13.15 i V:B i Väg- och vattenhuset på John Ericsons väg 1 Lund den 10 oktober försvarar Martin Rosenqvist sin avhandling ”Frost-induced deterioration of concrete in hydraulic structures – Interaction between water absorption, leaching and frost action”. Läs mer…

Kommande licentiatavhandling

doktorshattFredagen den 30 september kommer Magnus Döse att presentera sin licentiatavhandling om strålning och radon i betong och betongbyggnader. Diskussionsledare är prof. Erik Sturkell från Göteborgs universitet. Seminariet börjar kl. 10.05 i sal B2, Brinellvägen 23, KTH. Läs mer…

Resa till Helsingfors med rådet för estetik

Betongelementens möjligheter som estetiska verktyg i den finska arkitekturen, 18-19 oktober.


Med grafiska mönster kan betongytor ges spännande och varierande uttryck och karaktär. Vår resa fokuserar på dessa möjligheter, med studiebesök till flera olika byggnader. Vi träffar också arkitekter som delger oss sina erfarenheter från projekten. Vi ser som vanligt fram emot trevligt umgänge med reskamrater som delar intresset för betongens estetiska uttryck. Notera att du endast använder en arbetsdag för denna resa! Läs mer…

Studiebesök på European Spallation Source (ESS)

European Spallation Source (ESS). Illustration: Henning Larsen ArchitecsProgramråd syd inbjuder till studiebesök på European Spallation Source (ESS), den 21 september.

I nordvästra Lund byggs European Spallation Source (ESS), en unik material­forsk­nings­anlägg­ning baserad på världens mest kraftfulla neutronkälla. Sverige och Danmark är värdländer för ESS, som är ett europeiskt konsortium för forskningsinfrastruktur (ERIC) med medlemsländer i hela Europa. Läs mer…