Betong, Betongföretag, Betongteknik | Betongföreningen

| Hoppa till innehåll.

Seminarium: Presentationer av examensarbeten vid KTH Betongbyggnad

Avdelningen för Betongbyggnad vid KTH Byggvetenskap bjuder tillsammans med Svenska Betongföreningens programråd Öst in till seminarium den 1 juni. På seminariet presenteras pågående forskning vid KTH Betongbyggnad som bedrivits i form av examensarbeten under VT2016. Läs mer…

Svenska Betongföreningens guldmedalj 2016

I samband med Betongdagen den 13 oktober i Stockholm kommer Svenska Betongföreningens guldmedalj för år 2016 att delas ut.

Den första medaljen delades ut år 1952 till professor Carl Forssell och civilingenjör G Sam Lalin. Medaljen har delats ut vid 26 tillfällen till samman­lagt 35 personer. Den senaste guldmedaljen delades ut vid Träffpunkt Betong 2014 till professor Johan Silfwerbrand. Läs mer…

Seminarium om förändringar i EN 1504-4 Betongkonstruktioner

– Produkter och system för skydd och reparation –

Del 4: Produkter för vidhäftning mot betong

Seminarium den 1 juni 2016 i samarbete med SIS

Behovet av att reparera och förstärka vår byggda miljö är starkt. Det är väsentligt att de produkter och system vi använder är robusta och tillförlitliga. Vidhäftningen mellan befintlig betong och reparationsmaterial är en nyckelfråga. I den reviderade standarden EN 1504-4 ligger ytterligare fokus på de krav man bör ställa på produkten. Läs mer…

Doktorsavhandling försvaras i Lund

Fredagen den 3 juni 2016 kl 10.15 försvarar Mikael Oxfall sin avhandling ’Climatic Conditions Inside Nuclear Reactor Containments’. Stora hörsalen, IKDC, Lunds Tekniska Högskola. Välkomna!

Remisseminarium för EN 16757

Förtillverkade betongprodukter – Miljödeklarationer – Produktspecifika regler för betong och förtillverkade betongprodukter

Seminarium den 31 maj i samarbete med SIS

Hållbarhetsfrågor är idag högt prioriterade och intresset för miljödeklarationer (EPD) för byggprodukter och -material ökar. Som underlag till EPD tas det även fram produktspecifika regler (PCR). På europeisk nivå finns nu ett remissförslag på en PCR-standard framtaget avseende betong och förtillverkade betongprodukter. Ett område som behandlas särskilt berör betongs förmåga att ta upp koldioxid under sin livslängd.

Nu finns möjlighet att delta i ett seminarium där aktiva svenska experter på området presenterar detta remissförslag. Även hur EPD och PCR är tänkta att tillämpas i praktiken inom betongområdet kommer att tas upp. Läs mer…