Betong, Betongföretag, Betongteknik | Betongföreningen

| Hoppa till innehåll.

Betongdagen 2017

Urbanisering — från högt ovan mark till långt under jord

17 oktober i Stockholm

Betong är grunden för den moderna staden, både bokstavligt och bildligt. För grundkonstruktioner och tunnelförstärkningar saknar betongen konkurrenter men betongen har naturligtvis en viktig roll även i många moderna byggnader och broar. Tar man hänsyn till betongens långa livslängd är den även ett mycket hållbart alternativ till andra husbyggnadsmaterial. Sen behöver vi naturligtvis ta hand om den betong som finns på bästa sätt.
Anmäl redan nu till lägre avgift!
Läs mer och anmäl dig »

Studiebesök i Malmö 12 juni

Ett nytt kvarter längs blivande Citadellskajen

Illustration: Kanozi ArkitekterKvarteret Gäddan (blivande Sejen 2, 3 och 4) ligger intill Citadellskajen, strax intill Malmö Live och med gångavstånd till Malmö Centralstation och den gamla stadskärnan.

Programråd Syd är väldigt glada att kunna erbjuda Svenska Betongföreningens medlemmar ett studiebesök till Kv Gäddan.
Läs mer…

Betonghandbok Material. Del 1

Finns nu att köpa hos Betongföreningen

Denna omarbetade och utökade 3:e utgåva av Betonghandbok Material Del 1 refererar eller utgår ifrån nya standarder och forskningsrön samt utvecklingen av såväl nya delmaterial som nya betong­samman­sättningar, till exempel självkompakterande betong. Handboken är ett viktigt referensverk för yrkesverksamma ingenjörer och ett värdefullt redskap för utbildare.

Övriga nyheter i utgåvan:

  • Högpresterande betong har integrerats i ett antal kapitel
  • Ökat fokus på hållbarhetsfrågor
  • Beräkningsmodeller för utveckling och förändring av ett flertal egenskaper

Läs mer…

Seminarium: Presentationer av examensarbeten vid KTH Betongbyggnad

Avdelningen för Betongbyggnad vid KTH Byggvetenskap bjuder tillsammans med Svenska Betongföreningens programråd Öst in till seminarium den 30 maj. På seminariet presenteras pågående forskning vid KTH Betongbyggnad samt flera examensarbeten som bedrivits under VT2017.

Plats: Sal B2, Byggvetenskap, KTH, Brinellvägen 23, se karta
Datum: Tisdag den 30 maj
Tid: 9:15 – 16:15
Seminariet är kostnadsfritt. Anmäl dig här »
Läs mer…