Betong, Betongföretag, Betongteknik | Betongföreningen

| Hoppa till innehåll.

Svensk seger i ECSN Award 2016

Täby Centrums rondeller i två plan har röstats fram som vinnare i ECSN Award 2016, inom kategorin Anläggning. Arkitekt var &Rundquist. Spektakulär arkitektonisk utformning och ont om plats för byggnadsställningar ställde höga krav för NCC vid byggandet. Stort grattis önskar vi på Betongföreningen! Prisutdelning kommer att ske den 28 oktober i Rom.

Taby_Centrum_Rundquistarkitekter1

Läs mer…

Nu är de återstående föredragen på Betongföreningens session klara

(Rebets session presenteras inom kort.)

 • Klimatoptimerat byggande av betongbroar – Daniel Ekström, industridoktorand Chalmers samt WSP
 • Cirkulär ekonomi i hållbart betongbyggande – Otto During, CBI Betonginstitutet
 • Autonomous non-intrusive condition assessment of structures – Kamyab Zandi, CBI Betonginstitutet. Om förutsättningarna finns kanske vi också kan få se en drönare i aktion.
 • Regler – Eurokoder, exponeringsklasser, reparationsstandarder:
  – Marcus Peterson, Svensk Betong, berättar om materialdelen och pågående arbeten.
  – Elisabeth Helsing, CBI Betonginstitutet, ger en bild kring hur standarderna hänger ihop.

 

Läs mer och anmäl dig här »

FÖLJ BETONGDAGEN PÅ  

Fler föredrag klara till Betongdagen 13 oktober

 • Tekniska utmaningar i projekt Västlänken – Stefan Sandberg, ÅF Infrastructure
 • Slussen, från trafiklösning till mötesplats – Peter Svärd, projektchef Stockholms stad
 • Impregnering av undervattenskonstruktioner – Anders Selander, CBI Betonginstitutet
 • Skyddsbeläggningar på parkeringsdäck, provbeläggningar och utvärdering – Ylva Edwards, CBI Betonginstitutet
 • Beställarens vägledning/Guide vid val av beläggning – Håkan Forsberg, Golvanalys Sverige
 •  
    
  Läs mer och anmäl deltagande »

  FÖLJ BETONGDAGEN PÅ  

  Vi ses på Betongdagen den 13 oktober!

  Här är några av de intressanta föredragen som väntar oss på Betongdagen!

 • Trafikverkets möjligheter att bidra till en hållbar byggprocess – Mats Karlsson, Trafikverket
 • Totalentreprenader med driftsansvar – Magnus Alfredsson, NCC
 • Miljö – Cirkulär ekonomi – Katja Fridh, LTH och Bodil Hökfors, Cementa
 • Rostfri armering i Göteborgs Hamn – Kristina Johansson, Göteborgs Hamn AB och Stig Östfjord, tidigare teknisk förvaltare
 • Delivering Sustainable Concrete Solutions: The London Olympic Story – Kirsten Henson, KLH Sustainability, London. Kirsten är en materialkunnig konsult som berättar om hur man byggde London Olympic Park på ett klimatsmart sätt.
 •  
  Anmäl dig NU »

  FÖLJ BETONGDAGEN PÅ  

  BETONGDAGEN 2016


  Cirkulärt betongbyggande

  Arrangeras av Betongföreningen och Rebet den 13 oktober 2016 i Stockholm.

  Hållbarhetsfrågorna har under 2000-talet fått en allt ökad tyngd i bygg- och fastighets­sektorn, inte minst inom betong­sektorn. Vi vet alla att betong­konstruk­tioner kan bidra till håll­barhet genom lång livs­längd, stor termisk massa, ljushet, koldioxid­upptag och stor potential till återvinning, även om cement­tillverk­ningen ger upphov till CO2-utsläpp. Återvinning ger möjligheter att sluta cirkeln, vi kan tala om cirkulärt betongbyggande vilket är temat för årets Betongdag som arrangeras gemensamt av Svenska Betongföreningen och Rebet – Nätverket för betongreparationer.

  Programmet innehåller föredrag som förklarar mer om vad cirkulär ekonomi och cirkulärt betongbyggande innebär. Beställarna har stora möjligheter att öka hållbarheten liksom författare av normer och standarder. Man kan underhålla och reparera betongkonstruktioner på nya, innovativa sätt så att livslängden ökar. Betongdagen har lyckats samla ett tjugotal kunniga föredragshållare som kommer att belysa dessa frågor utifrån ett flertal intressanta och spektakulära projekt. Läs mer…

  FÖLJ BETONGDAGEN PÅ