Betong, Betongföretag, Betongteknik | Betongföreningen

| Hoppa till innehåll.

Fiberkompositer (FRP) för betongkonstruktioner

Kategori → Publikation

Betongrapport Nr 9, 2002


Kunskapen om fiberkompositer för användning inom byggområdet finns på många håll, men någon samlad svensk publikation har hittills inte funnits. För att samla detta vetande, påtala brister i kunskap och identifiera FoU-behov tillsatte Svenska Betongföreningen i början av 2000 en kommitté med uppgift att presentera detta i en rapport.

Rapportern är i första hand en state-of-the-art-rapport och spänner över ett vitt fält. Den innehåller en lång rad av förslag på intressanta forsknings- och utvecklingsuppgifter.

Limbunden utgåva, format A4, 171 sidor.

Kommentarerna är avstängda