Betong, Betongföretag, Betongteknik | Betongföreningen

| Hoppa till innehåll.

Vidareutbildning inom betongområdet

Kategori → Publikation

Betongrapport nr 8, Utgåva 4, 2013

Svenska Betongföreningens huvudändamål är att arbeta med kompetens- och utbildningsfrågor. Föreningen har sedan mitten av 1990-talet arbetat med utredningar om vidareutbildning inom betongområdet, i synnerhet de sk klass I- och klass II-utbildningarna. Rapport nr 8 färdigställdes i maj 2000 och började gälla den 1 juli 2001. Rapporten reviderades första gången i september 2006. Den har nu reviderats än en gång och heter Rapport nr 8 Utgåva 4. Den innehåller utbildningsplaner samt krav gällande förkunskaper, praktik och examination för Betongkurs Klass I och II inom samtliga inriktningar: platsgjutning av betong, fabriksbetong­tillverkning, betongelement­tillverkning och montering av betongelement. Rapporten tar också upp kurserna Undervattensgjutning, Vattenbilning, Betongreparationer – praktiskt inriktad kurs för operatörer och arbetsledare, Bergförstärkning samt reparation med sprutbetong – behörighet för arbetsledare/operatörer och Vattenavvisande impregneringsbehörighet för arbetsledare/operatör. Motsvarande utbildningsplaner och krav för dessa utbildningar finns i bilagor i rapporten.

Några av de viktigaste reglerna kring Betongkurs Klass I och II är:

  • För att få tentera för Klass I-kompetens krävs godkänd Klass II-tentamen samt deltagande i Klass II-laboration.
  • Samtliga utbildningar skall vara lärarledda och full närvaro krävs. Avsteg från detta krav kan dock accepteras i följande fall: Deltagare som ska gå Klass I-utbildningen kan genomföra Klass II-tentamen efter självstudier.
  • Minst hälften av erfordrad praktik ska vara genomförd innan utbildningen påbörjas.
  • Deltagare får, i kompetenshöjande syfte, genomgå utbildningarna även om samtliga krav inte kan uppfyllas. I sådana fall erhåller deltagaren inget intyg om kompetens.

För att säkerställa kvaliteten i utbildningarna och se till att de ständigt är aktuella inrättade Svenska Betongföreningen i maj 2000 Rådet för vidareutbildning som numera är ett Råd för teknik och vidareutbildning sedan hösten 2012.

Klammerhäftad utgåva, format 17*23,5 cm, 92 sidor.

Digital version kan fritt nedladdas här »

 

Kommentarerna är avstängda