Information om behandling av personuppgifter

  Behandling av personuppgifter avser administration och fullgörelse av ingångna avtal samt åtgärder som du begärt innan och efter avtal träffats. De personuppgifter som avses är de du lämnat till Betongföreningen och dess servicebolag i samband med medlemskap och deltagande i föreningens olika aktiviteter. Övriga uppgifter som registrerats vid förberedelse eller administration av ett uppdrag behandlas på samma sätt. Betongföreningen har också, enligt lag, skyldighet att i vissa fall lämna ut personuppgifter till annan, t ex myndigheter.

  Om du önskar få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av Betongföreningen kan du skriftligen begära detta, i egenhändigt undertecknad handling, som skickas till:

  Svenska Betongföreningen
  100 44 Stockholm

  info@betongforeningen.se

  Vänd dig också till oss om någon personuppgift är felaktig eller ofullständig.

   

Ett nätverk av betongkunskap
© Svenska Betongföreningen / Swedish Concrete Association | Webmaster: Marie Brunnberg AB