Ansvarig för hemsidan, kalendariet, föreningens medlems- och prenumerationsregister,
    medlemsutskick samt lagerhållning och expediering av rapporter och publikationer.

    Marie Brunnberg
    Mobil 073-656 09 03
    Epost admin@betongforeningen.se

     

Ett nätverk av betongkunskap
© Svenska Betongföreningen / Swedish Concrete Association | Webmaster: Marie Brunnberg AB