Betong, Betongföretag, Betongteknik | Betongföreningen

| Hoppa till innehåll.

Betongföreningen och GDPR

EU’s nya lag om Dataskyddsförordning (GDPR) trädde i kraft den 25 maj i år. Lagen ersätter Personuppgiftslagen (PuL).

Syftet med den nya lagen är att:

 • Harmonisera persondataskyddslagstiftning inom EU/EES
 • Ställa tydligare krav på de som behandlar personuppgifter
 • Öka säkerheten och rättigheterna för de privatpersoner vars personuppgifter behandlas

Läs mer…

Betongdagen 2018

bd-18

Med årets tema vill vi sätta fokus på hur vi väljer rätt betong.

Rätt betong handlar inte om att vara bäst, sämst, billigast eller dyrast. Den ska istället anpassas så att den blir optimal för dess användning, på både kort och lång sikt. På kort sikt måste vi ta hänsyn till produktionsmetoder, såsom exempelvis uttorkningstider. Vi belyser de parametrar som påverkar uttorkningstiden och hur vi tillsammans kan lösa de problem som kan uppstå. På lång sikt handlar rätt betong om att ta hänsyn till vår miljö och bygga hållbart. Vi ger exempel på hur vi kan producera betong med lägre klimatpåverkan och hur cement- och betongsektorn arbetar med hållbarhetsfrågorna. Regelverken diskuteras ur såväl ett svenskt som skandinaviskt perspektiv. Vi avslutar dagen med att berätta om några nya intressanta projekt och ger exempel på innovationer inom betongområdet.

Fullständigt program och anmälan »

Seminarium: Presentationer av examensarbeten vid KTH Betongbyggnad

Avdelningen för Betongbyggnad vid KTH Byggvetenskap bjuder tillsammans med Svenska Betongföreningens programråd Öst in till seminarium den 4 juni. På seminariet presenteras pågående forskning vid KTH Betongbyggnad samt flera examensarbeten som bedrivits under VT2018.

Plats: Sal B3, Byggvetenskap, KTH, Brinellvägen 23, se karta
Datum: Måndag den 4 juni
Tid: 12:15–16:45

Seminariet är kostnadsfritt. Skicka anmälan till richard.malm@byv.kth.se senast 31 maj. Läs mer…

Välkommen till presentation av examensarbeten

Avdelningen för Konstruktionsteknik, LTH, 31 maj 2018 kl 9.15-15.00
Lokal: V:D (våning 3 i V-huset, John Ericssons väg 1, Lund)

 • Storlekseffekter vid dimensionering för tvärkraft i betongbalkar
  Axel Althin, Mårten Lippe

 • Sprickor i vingmurar i plattrambroar
  Andreas Ekman, Christoffer Sandin

 • Klimatoptimering av broar – åtgärder vid projektering för reducering av växthusgasutsläpp med LCA
  Jenny Henriksson, Carl-Johan Jörnland

 • Dimensionering av byggnader för robusthet – Jämförelse mellan olika metoder
  Louise Nilsson, Anna Nygård

 • Simulering av temperatur i broar med STRÅNG-data
  Simon Månsson, Oscar Nilsson

Läs  mer…

Disputationer och lic seminarier

Den 30 maj 15.15 Avdelningen för Byggnadsmaterial Lunds Tekniska Högskola, John Ericssons väg 1, Lund, sal V:D, presenterar Oskar Linderoth sin licentiatavhandling: Binding of moisture in fly ash blended Portland cement paste and mortar – impact of replacement level and curing temperature

Den 8 juni 10.15 Avdelningen för Byggnadsmaterial, Lunds Tekniska Högskola, John Ericssons väg 1, Lund, sal V:B, försvarar Nilla Olsson sin doktorsavhandling: Experimental studies of ion transport in cementitious materials under partially saturated conditions Läs mer…