Betong, Betongföretag, Betongteknik | Betongföreningen

| Hoppa till innehåll.

Seminarium: Presentationer av examensarbeten vid KTH Betongbyggnad

Avdelningen för Betongbyggnad vid KTH Byggvetenskap bjuder tillsammans med Svenska Betongföreningens programråd Öst in till seminarium den 4 juni. På seminariet presenteras pågående forskning vid KTH Betongbyggnad samt flera examensarbeten som bedrivits under VT2018.

Plats: Sal B3, Byggvetenskap, KTH, Brinellvägen 23, se karta
Datum: Måndag den 4 juni
Tid: 12:15–16:45

Seminariet är kostnadsfritt. Skicka anmälan till richard.malm@byv.kth.se senast 31 maj. Läs mer…

Välkommen till presentation av examensarbeten

Avdelningen för Konstruktionsteknik, LTH, 31 maj 2018 kl 9.15-15.00
Lokal: V:D (våning 3 i V-huset, John Ericssons väg 1, Lund)

 • Storlekseffekter vid dimensionering för tvärkraft i betongbalkar
  Axel Althin, Mårten Lippe

 • Sprickor i vingmurar i plattrambroar
  Andreas Ekman, Christoffer Sandin

 • Klimatoptimering av broar – åtgärder vid projektering för reducering av växthusgasutsläpp med LCA
  Jenny Henriksson, Carl-Johan Jörnland

 • Dimensionering av byggnader för robusthet – Jämförelse mellan olika metoder
  Louise Nilsson, Anna Nygård

 • Simulering av temperatur i broar med STRÅNG-data
  Simon Månsson, Oscar Nilsson

Läs  mer…

Disputationer och lic seminarier

Den 30 maj 15.15 Avdelningen för Byggnadsmaterial Lunds Tekniska Högskola, John Ericssons väg 1, Lund, sal V:D, presenterar Oskar Linderoth sin licentiatavhandling: Binding of moisture in fly ash blended Portland cement paste and mortar – impact of replacement level and curing temperature

Den 8 juni 10.15 Avdelningen för Byggnadsmaterial, Lunds Tekniska Högskola, John Ericssons väg 1, Lund, sal V:B, försvarar Nilla Olsson sin doktorsavhandling: Experimental studies of ion transport in cementitious materials under partially saturated conditions Läs mer…