Betong, Betongföretag, Betongteknik | Betongföreningen

| Hoppa till innehåll.

Betongdagen 2017 i bilder

Nu finns alla presentationer på Slideshare » och Betong­föreningens föredrag på Youtube »

Open House Stockholm

Den 7-8 oktober deltog Betongföreningen på Open House Stockholm.

Under några dagar öppnade Stockholm upp ett 50-tal av stadens mest unika och spännande byggnader och platser för allmänheten. Syftet var att öka intresset för arkitektur, design och samhällsbyggande.

Det var andra gången som Open House anordnades i Stockholm. Festivalen grundades i London 1992 och har sedan dess etablerats i 35 storstäder över hela världen. Den ideella föreningen Open House Stockholm står som arrangör, d v s föreningarna Samhällsbyggarna, Samhällsbyggnadslänken, Stockholms Arkitektförening och Stockholms Byggnadsförening. De delar alla ett stort engagemang för stadens utveckling. Läs mer…

Bästa examensarbete inom betongområdet 2017

Betongföreningens ordförande Johan Söderqvist samt Karl Bohlin och Robin Snibb, pristagare i kategorin bästa examensarbete 2017.

Vi gratulerar Karl Bohlin och Robin Snibb från Chalmers för deras examensarbete Carbonation of concrete! Priset delades ut under Betongdagen den 17 oktober av Betongföreningens ordförande Johan Söderqvist. Stort Grattis!

Motivering

För att kartlägga olika mineraliska tillsatsmaterials effekter på betongens beständighet undersöktes deras inverkan på karbonatiseringen och hur denna i sin tur påverkar transportegenskaperna hos betongen. Syftet har varit att öka förståelsen om tillsatsmaterial och hur dessa ska beaktas i gällande standarder. I sitt examensarbete har Karl Bohlin och Robin Snibb genomfört en omfattande och väldokumenterad laborativ undersökning och resultaten är både intressanta och relevanta.

Swedish Concrete Award 2017

Vi gratulerar professor Michael I. Darter från Applied Research Associates (ARA) i USA!

2017 års Swedish Concrete Award-vinnare Professor Michael I. Darter samt Betongföreningens ordförande Johan Söderqvist. Priset delades ut under Betongdagen den 17 oktober av Betongföreningens ordförande Johan Söderqvist.

Motivering

Professor Mike Darter has been awarded the Swedish Concrete Award 2017 for his outstanding contributions to the development of the art of concrete pavements during more than 40 years. Dr Darter combines theory and practice to a synthesis that has had a decisive influence on the development of design, construction and maintenance of concrete pavements manifested in the American Mechanistic-Empirical Pavement Design Guide (MEPDG). Dr Darter has a rare talent in didactically and enthusiastically sharing his knowledge to a broad audience by his own way of assembling theories and long-term field experience into practical engineering.

Hans föredrag på eftermiddagen hade titeln Long & Winding Road to Today’s Highly Reliable Concrete Pavements.