Betong, Betongföretag, Betongteknik | Betongföreningen

| Hoppa till innehåll.

Bästa examensarbete inom betongområdet 2017

Betongföreningens ordförande Johan Söderqvist samt Karl Bohlin och Robin Snibb, pristagare i kategorin bästa examensarbete 2017.

Vi gratulerar Karl Bohlin och Robin Snibb från Chalmers för deras examensarbete Carbonation of concrete! Priset delades ut under Betongdagen den 17 oktober av Betongföreningens ordförande Johan Söderqvist. Stort Grattis!

Motivering

För att kartlägga olika mineraliska tillsatsmaterials effekter på betongens beständighet undersöktes deras inverkan på karbonatiseringen och hur denna i sin tur påverkar transportegenskaperna hos betongen. Syftet har varit att öka förståelsen om tillsatsmaterial och hur dessa ska beaktas i gällande standarder. I sitt examensarbete har Karl Bohlin och Robin Snibb genomfört en omfattande och väldokumenterad laborativ undersökning och resultaten är både intressanta och relevanta.

Swedish Concrete Award 2017

Vi gratulerar professor Michael I. Darter från Applied Research Associates (ARA) i USA!

2017 års Swedish Concrete Award-vinnare Professor Michael I. Darter samt Betongföreningens ordförande Johan Söderqvist. Priset delades ut under Betongdagen den 17 oktober av Betongföreningens ordförande Johan Söderqvist.

Motivering

Professor Mike Darter has been awarded the Swedish Concrete Award 2017 for his outstanding contributions to the development of the art of concrete pavements during more than 40 years. Dr Darter combines theory and practice to a synthesis that has had a decisive influence on the development of design, construction and maintenance of concrete pavements manifested in the American Mechanistic-Empirical Pavement Design Guide (MEPDG). Dr Darter has a rare talent in didactically and enthusiastically sharing his knowledge to a broad audience by his own way of assembling theories and long-term field experience into practical engineering.

Hans föredrag på eftermiddagen hade titeln Long & Winding Road to Today’s Highly Reliable Concrete Pavements.

Swedish Concrete Award-vinnare till Chalmers 19 oktober

En av föreläsningarna som ges på Betongdagen 2017, Swedish Concrete Award, kommer också att hållas på Chalmers Tekniska Högskola den 19 oktober.

Prof Micheal Darter – The winner of Swedish Concrete Award 2017

will come to Chalmers and give a presentation with the title

“Long & Winding Road” to Today’s Highly Reliable Concrete Pavements   Läs mer…

Betongdagens teknikinnehåll lockar

I anmälningslistan finns bland annat sex deltagare från Sjöfartsverket. Vi tog tillfället i akt och intervjuade Dima Holubynskyy som är byggprojektledare på Sjöfartsverket i Norrköping. Exempel på betong­konstruk­tioner som verket arbetar med är fyrar. I Sverige finns över 2000 fyrar och Sjöfarts­verket äger drygt hälften av dem.

— Fyrarna står i aggressiva miljöer och behöver ständigt ses över och repareras, säger Dima. De är också utspridda och ofta svåra att nå. På västkusten är armeringskorrosion ett dominerande problem och på östkusten finns även problem med ispåverkan.

Trots utvecklingen av GPS byggs idag fler fyrar än vad som avvecklas, vilket kanske kan te sig konstigt. Sjöfartsverkets projekt omfattar således även ny- och ombyggnad. Läs mer…