Betong, Betongföretag, Betongteknik | Betongföreningen

| Hoppa till innehåll.

Upptäck Norra Djurgårdsstaden i Stockholm!

Stora Sjöfallet. Arkitekt: Joliark. Byggherre: Byggnadsfirman Viktor Hanson.

Följ med Betongföreningen på en dagstur med kvalificerade studiebesök där ansvariga arkitekter och tekniker visar en rad spännande byggnader!

Boka in torsdagen den 13 september!

Buss hämtar vid Stockholm Waterfront kl 10 och återkommer dit kl 16. Vi räknar med att tillresande från olika delar av landet då ska ha möjlighet att komma med.

Bussen tar oss sedan till Norra Djurgårdsstaden, en av Stockholms nyaste stadsdelar som nu till stor del är färdig. Vi rör oss med buss och till fots, och får av arkitekter och tekniker höra om tankar, problem och lösningar som präglat de olika projekten. Fokus blir förstås på betonganvändningen.

Förskolan Ferdinand. Arkitekt: Vera arkitekter. Byggherre: Wallenstam.   Balkonghusen. Arkitekt: Varg Arkitekter. Byggherre: HEBA.

Läs mer…

Medlemsbrev 2018 #1

Foto: Shutterstock.com

VD har ordet

Här kommer en sommarhälsning samt några väl valda tankar kring Betongföreningen och dess omvärld. Betong är det mest använda av alla industriellt framtagna material och används för byggande av infrastruktur, byggnader och en rad andra olika konstruktioner. Hur mycket bygger vi och hur ser prognosen ut? Jag tog tillfället i akt och intervjuade Johan Deremar, nationalekonom på Sveriges Byggindustrier. Läs mer…

Betongföreningen och GDPR

EU’s nya lag om Dataskyddsförordning (GDPR) trädde i kraft den 25 maj i år. Lagen ersätter Personuppgiftslagen (PuL).

Syftet med den nya lagen är att:

  • Harmonisera persondataskyddslagstiftning inom EU/EES
  • Ställa tydligare krav på de som behandlar personuppgifter
  • Öka säkerheten och rättigheterna för de privatpersoner vars personuppgifter behandlas

Läs mer…

Betongdagen 2018

bd-18

Med årets tema vill vi sätta fokus på hur vi väljer rätt betong.

Rätt betong handlar inte om att vara bäst, sämst, billigast eller dyrast. Den ska istället anpassas så att den blir optimal för dess användning, på både kort och lång sikt. På kort sikt måste vi ta hänsyn till produktionsmetoder, såsom exempelvis uttorkningstider. Vi belyser de parametrar som påverkar uttorkningstiden och hur vi tillsammans kan lösa de problem som kan uppstå. På lång sikt handlar rätt betong om att ta hänsyn till vår miljö och bygga hållbart. Vi ger exempel på hur vi kan producera betong med lägre klimatpåverkan och hur cement- och betongsektorn arbetar med hållbarhetsfrågorna. Regelverken diskuteras ur såväl ett svenskt som skandinaviskt perspektiv. Vi avslutar dagen med att berätta om några nya intressanta projekt och ger exempel på innovationer inom betongområdet.

Fullständigt program och anmälan »