Betong, Betongföretag, Betongteknik | Betongföreningen

| Hoppa till innehåll.

Seminarium: Beständighet hos fiberbetong

Foto: Carlos Gil Berrocal (2017) Foto: Carlos Gil Berrocal (2017) Från avhandlingen ”Corrosion of steel bars in fibre reinforced concrete: Corrosion mechanisms and structural performance” ISBN: 978-91-7597-608-2 Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola Series number: 4289 ISSN 0346-718XKonstruktionscentrum vid Chalmers arrangerar ett seminarium rörande beständighet hos fiberbetong den 13 september. Vid seminariet kommer några av de främsta experterna inom fiberförstärkt betong och hållfasthet att presentera resultat från aktuell forskning.

Programråd väst är medarrangör till seminariet.

Mer information om seminariet och anmälan finns på: http://www.chalmers.se/sv/centrum/konstruktionscentrum/kalendarium/Sidor/Fibre-reinforced-concrete-and-durability.aspx

Den 14 september, klockan 10:00 (hörsal SB-H1, SB-huset, Sven Hultins gata 6), presenterar Carlos Gil Berrocal sin doktorsavhandling med titeln ”Corrosion of steel bars in fibre reinforced concrete – corrosion mechanisms and structural performance”, vid Chalmers tekniska högskola. Opponent är Professor Henrik Stang från Danmarks tekniska universitet. Läs mer…

Betongdagen 2017

Urbanisering — från högt ovan mark till långt under jord

17 oktober i Stockholm

Betong är grunden för den moderna staden, både bokstavligt och bildligt. För grundkonstruktioner och tunnelförstärkningar saknar betongen konkurrenter men betongen har naturligtvis en viktig roll även i många moderna byggnader och broar. Tar man hänsyn till betongens långa livslängd är den även ett mycket hållbart alternativ till andra husbyggnadsmaterial. Sen behöver vi naturligtvis ta hand om den betong som finns på bästa sätt.
Anmäl redan nu till lägre avgift!
Läs mer och anmäl dig »

Studiebesök vid Marieholmsförbindelsen 14 sept

Detalj ut youtubeklippet Marieholmstunneln – En sänktunnel under Göta älv | TrafikverketMarieholmsförbindelsen är ett infrastrukturprojekt som består av både ny väg och järnväg. Vägdelen som ingår i projektet sträcker sig från E6 Tingstadsmotet/ Ringömotet i väst till E20, Ånäsmotet, i öst via en ny trafikplats på E45 Marieholm. Järnvägsdelen, som sträcker sig från Kvillebangården till Olskroken, innebär en ny järnvägsbro över Göta älv. De viktigaste delarna av projektet är Södra Marieholmsbron, den nya järnvägsbron över Göta Älv, och Marieholmstunneln, som är ny tunnel under Göta Älv. Mer information finns på: http://www.trafikverket.se/marieholmsforbindelsen. Läs mer…

Studiebesök i Malmö 12 juni

Ett nytt kvarter längs blivande Citadellskajen

Illustration: Kanozi ArkitekterKvarteret Gäddan (blivande Sejen 2, 3 och 4) ligger intill Citadellskajen, strax intill Malmö Live och med gångavstånd till Malmö Centralstation och den gamla stadskärnan.

Programråd Syd är väldigt glada att kunna erbjuda Svenska Betongföreningens medlemmar ett studiebesök till Kv Gäddan.
Läs mer…