Betong, Betongföretag, Betongteknik | Betongföreningen

| Hoppa till innehåll.

Betongdagens teknikinnehåll lockar

I anmälningslistan finns bland annat sex deltagare från Sjöfartsverket. Vi tog tillfället i akt och intervjuade Dima Holubynskyy som är byggprojektledare på Sjöfartsverket i Norrköping. Exempel på betong­konstruk­tioner som verket arbetar med är fyrar. I Sverige finns över 2000 fyrar och Sjöfarts­verket äger drygt hälften av dem.

— Fyrarna står i aggressiva miljöer och behöver ständigt ses över och repareras, säger Dima. De är också utspridda och ofta svåra att nå. På västkusten är armeringskorrosion ett dominerande problem och på östkusten finns även problem med ispåverkan.

Trots utvecklingen av GPS byggs idag fler fyrar än vad som avvecklas, vilket kanske kan te sig konstigt. Sjöfartsverkets projekt omfattar således även ny- och ombyggnad. Läs mer…

För första gången – Betongföreningen deltar i Open House Stockholm

– festivalen som öppnar staden!

Planera för att helgen den 6–8 oktober besöka spännande byggnader runt om i Stockholm. Du får möjlighet att utan kostnad komma in i hus som vanligen inte är öppna för allmänheten, och kunniga guider visar och förklarar.

Open House har sedan 1992 ordnats i många städer i olika länder, och för andra gången äger den rum i Stockholm. Det är en festival som vill väcka intresse för arkitektur och ge kunskaper om stadens historia och design. Det omväxlande programmet ses på www.openhousestockholm.se

Under helgen kommer Betongföreningen genom Rådet för estetik att stå för ett arrangemang. Läs mer…

Lastoberoende sprickor i anläggningar

Inbjudan till seminarium
den 16 oktober kl 10 15, CBI, Stockholm

spricksem

Syfte: Ge en bild över aktuellt kunskapsläge i Sverige

Frågeställningar: Prognoser och undvikande av sprickor, inverkan av moderna betongkvaliteter, egenskaper i ung betong, m m

För vem: Utvecklare, beställare, materialleverantörer, konsulter och utförare. Detaljerad agenda kommer inom kort. Om du har något bidrag inom området är du speciellt välkommen!

Meddela intresse till:
Mats Emborg, mats.emborg@ltu.se eller Jonny Nilimaa, jonny.nilimaa@ltu.se vid Luleå Tekniska Universitet

När: Senast 6 oktober (föredragshållare så fort som möjligt)

Ladda ned inbjudan som pdf »

Arrangör är Trafikverket-FOI-BBT och Sveriges Bygguniversitet i samarbete

Programmet för Betongdagen är klart!

Läs mer på betongdagen.se eller ladda ner inbjudan här