Betong, Betongföretag, Betongteknik | Betongföreningen

| Hoppa till innehåll.

Publikationer

Här kan du beställa våra publikationer och rapporter.

Digitala rapporter

Vissa rapporter finns numera även som digital utgåva. Digitala exemplar (pdf-enanvändarlicens) märks med beställarens personnamn, datum och restriktioner för mångfaldigande. Priset är detsamma som för den tryckta versionen. Föreningens villkor för digitala dokument måste alltid godkännas före nedladdning.

Kombinationserbjudande

Vid beställning av både tryckt och digital version av samma rapport betalar man fullt pris för den ena versionen och 250:- (medl 209:-) för den andra. För rapport nr 15 gäller dock 340:- (medl 289:-) för den andra versionen. (Gäller inte Betonghandbok Material och därtill hörande särtryck.)

Fleranvändarlicens för företag

Digitala utgåvor av betongrapporterna erbjuds med fleranvändarlicens. Dokumenten märks med med företagsnamn, eventuell region, avtalsdatum och restriktioner. Kostnad för fleranvändarlicens baseras på antalet potentiella användare, vilket beräknas utifrån det antal personer som arbetar med betongfrågor och genom företagets fleranvändarlicens kan få tillgång till rapporten. Fleranvändarlicens gäller företaget/enheten och inte ett urval namngivna personer. Fleranvändarlicens kan tecknas av företag eller del därav som går att avgränsa geografiskt eller i vissa fall som egen resultatenhet.
Beräkna pris själv här »

Mängdrabatter

Grundrabatt för medlemmar är 15% på ordinarie pris vilket gäller vid köp av rapporter för enskild medlems personliga bruk resp. korporativa företagsmedlemmars interna bruk. Därutöver lämnas mängdrabatt (till alla beställare, oavsett medlemskap) enligt följande:

5 ex – 10%
10 ex – 20%
20 ex – 30%
50 ex – 40%

Mängdrabatterna gäller inte fleranvändarlicenser av digitala rapporter samt inte Betonghandbok Material och därtill hörande särtryck.

Presentation av föreningens rapporter

Nr Årtal Titel
Del 1 2017 Betonghandbok Material. Del 1
(samt vissa särtryck ur kommande Del 2)
17 2012 Betongteknisk ordlista
16 2011 Betong och brand
15 Utg 2, 2012 Svenska Betongföreningens handbok till Eurokod 2 (två volymer)
14 2009 Att beskriva betongytor
13 2008 Industrigolv
12 2007 Vägledning för livslängdsdimensionering av betongkonstruktioner
11 Utg 3, 2016 Vägledning för val av exponeringsklass enligt SS-EN 206
10 Sve 2002 Självkompakterande betong
10 Eng 2002 Self-Compacting Concrete
9 2002 Fiberkompositer (FRP) för betongkonstruktioner
8 Utg 4, 2013 Vidareutbildning inom betongområdet
7 1999 FoU – Betong 2002
6 1997 Betong för sunda golv
5 1996 Civilingenjörsutbildningen inom betongområdet
4 Utg 2, 1997 Stålfiberbetong
3 Sve 1994 Sprickor i betongkonstruktioner
3 Eng 1994 Cracks in concrete structures
2 1992 Considerations on the neutrality of the ”Basic design principles”…
1 Utg 2, 1998 Beständiga betongkonstruktioner