Betong, Betongföretag, Betongteknik | Betongföreningen

| Hoppa till innehåll.

Betongföreningens sida om Miljöcertifiering

Miljöcertifiering av byggnader blir allt vanligare som ett hjälpmedel för att styra mot ett mera hållbart byggande. De system som framför allt är aktuella i Sverige är Miljöbyggnad, GreenBuilding, BREEAM och LEED.

För att certifieringssystemen ska resultera i val av hållbara lösningar och material är det viktigt att det finns kunskap om hur olika lösningar och material bidrar till att uppfylla de krav som ligger till grund för klassning enligt de olika systemen. Nu finns förbättrade verktyg för hållbart betongbyggande, framtagna av Hållbarhetsrådet.

Hållbarhetsrådet

Hållbarhetsrådet har tagit fram fyra dokument om hur betongens egenskaper bidrar till att uppfylla kraven i certifieringssystemen. Vägledningarna, en för vart och ett av miljöcertifieringssystemen, vänder sig till alla yrkeskategorier som aktivt arbetar i nybyggnadsprojekt som ska certifieras – byggherrar, arkitekter, tekniska konsulter, entreprenörer, materialtillverkare, miljösakkunniga, experter på miljöcertifieringssystem, assessorer m.fl.

Utöver detta har Hållbarhetsrådet tagit fram olika hjälpmedel, t.ex. checklistor/mallar, som är användbara för de inom betongsektorn (och i viss mån även andra sektorer) som förväntas bidra med information vid certifieringar.

Både vägledningarna och hjälpmedlen kan laddas ned kostnadsfritt på denna sida. Har ni frågor eller synpunkter på dessa dokument är ni välkomna att ta kontakt med oss via epost-adressen nedan.

 

Vägledningar för hållbart byggande med betong

Del 1, utgåva 2013-11-15 – Vägledning för miljöcertifiering enligt Miljöbyggnad
Del 2, utgåva 2013-11-15 – Vägledning för Energicertifiering enligt GreenBuilding
Del 3, utgåva 2013-11-15 – Vägledning för miljöcertifiering enligt BREEAM SE
Del 4, utgåva 2013-11-15 – Vägledning för miljöcertifiering enligt LEED

 

Checklistor och mallar för betongtillverkare m.fl.

Materialdokumentation – Miljöbyggnad
Materialdokumentation – BREEAM
Materialdokumentation – LEED
Mall för regionalt material och återvunnet innehåll – LEED (Excell-ark)
 

Övrigt

Beräkna tidskonstanten med simuleringsprogrammet VIP-Energy

Hållbarhetsrådets kommentarer samt remissvar

Kontakt

Epost: hallbarhetsradet@betongforeningen.se
Hemsida: http://betongforeningen.se/radkommitteer/hallbarhetsradet/miljocertifiering/

 

Länkar

Svenska Betongföreningens Hållbarhetsråd
Sweden Green Building Council
Saint-Gobain webbaserade verktyg för miljöcertifierat byggande (hallbartbyggande.se)