Betong, Betongföretag, Betongteknik | Betongföreningen

| Hoppa till innehåll.

Permanenta Råd

Hållbarhetsrådet

Hållbarhetsrådet verkar för ökad kunskapsspridning samt vidareutveckling av betongens egenskaper inom ett hållbart boende och byggande.
Läs mer

Kvinnligt nätverk Bettan

Det kvinnliga nätverket BETTAN vänder sig till kvinnor som arbetar eller funderar på att arbeta inom bygg- och betongsektorn.
Läs mer

Seniorrådet

Seniorrådet har som uppgift att stödja föreningens styrelse genom att ge råd och förslag samt att med sin erfarenhet utgöra en resurs för föreningsarbetet.
Läs mer

Betongforskningsrådet

Betongforskningsrådets uppgifter är att initiera FoU inom betongområdet, ge råd angående resursfördelning, delta i internationellt forskningssamarbete, utgöra remissorgan samt marknadsföra svensk betong-FoU.
Läs mer

Rådet för högskoleutbildning

Rådet ska bland annat samordna utvecklingen av läromedel och andra pedagogiska hjälpmedel och hålla sig à jour med förändringar inom svensk och utländsk högskoleutbildning inom betongområdet samt säkerställa betongens roll i undervisningen.
Läs mer

Rådet för teknik och vidareutbildning

Rådet för teknik och vidareutbildning ska bland annat diskutera olika betongutbildningarnas form och innehåll, behandla frågor av principiell natur rörande examination och intyg samt verka för en samsyn inom dessa områden.
Läs mer

Rådet för estetik

Rådet för estetik samarbetar med föreningens olika råd och verkar för att god estetik ska genomsyra betongbyggandet och betongtekniken.
Läs mer