Betong, Betongföretag, Betongteknik | Betongföreningen

| Hoppa till innehåll.

Programråd Norra Norrland

Uppgift

Programråd Norra Norrland har som uppgift att anordna föreningsmöten, utflykter och andra aktiviteter för föreningsmedlemmar i norra Sverige. Rådet ska också verka för att antalet medlemmar i denna region ökar och att värdefull information blir publicerad i tidskriften Betong och på www.betong.se.

Medlemmar

  • Mats Hellström
  • Mats Emborg
  • Peter Simonsson

Epost programradnorranorrland@betongforeningen.se

Mer om programrådet »