Betong, Betongföretag, Betongteknik | Betongföreningen

| Hoppa till innehåll.

Seniorrådet

Uppgift

Seniorrådet har som uppgift att stödja föreningens styrelse genom att ge råd och förslag samt att med sin erfarenhet utgöra en resurs för föreningsarbetet. Rådet ska dessutom utgöra en kontaktyta mot omvärlden, såväl nationellt som internationellt.

Kontakta oss gärna via epost senior@betongforeningen.se

Medlemmar

 • Ingvar Börtemark (Ordf)
 • Johan Alexanderson
 • Ulf Bellander
 • Sten Forsström
 • Kent Gylltoft
 • Bo Göran Hellers
 • Arne Hellström
 • Rolf Hörnfeldt
 • Tomas Kutti
 • Gösta Lindström
 • Christer Ljungkrantz
 • Ulf Redtzer
 • Evert Sandahl
 • Åke Skarendahl
 • Anita Stenler
 • Per-Erik Petersson
 • Inga Varg
 • Bo Westerberg
 • Fredrik Winberg