Betong, Betongföretag, Betongteknik | Betongföreningen

| Hoppa till innehåll.

Mini-seminiarum i Norge

Nordic Concrete Federation (NCF)

arrangerar den 20 februari ett miniseminarium med titeln ”Structural lightweight aggregate concrete” på Norwegian University of Science and Technology (NTNU) i Trondheim

Det slutgiltiga programmet är nu fastställt. Sista anmälningsdag är 18 februari!

Mer information, program och anmälan hittar du på The Nordic Concrete Federation »

Medlemsbrev 2018 #2

Bild: Shutterstock.com
Betongföreningen önskar Dig en riktigt God jul och ett Gott nytt år!

VD har ordet

Årets julklapp 2018: Det återvunna plaggetDen 20 november avslöjade Handels utredningsinstitut (HUI) att Årets julklapp 2018 blev en skräll: Det återvunna plagget. Tippade vinnare inför utdelningen var den röststyrda högtalaren som under året blivit en allt vanligare pryl i svenska hem. Men det blev ingen teknisk pryl i tiden 2018, vilket varit fallet så många gånger tidigare. Det återvunna plagget signalerar ett klimatmedvetande som inte ens utnämningen av elcykeln i fjol kom i närheten av. Det var spännande, tyckte jag. Slog en signal till Hållbarhetsrådets f d ordförande Anders Rönneblad och frågade om vi kan spinna vidare på hållbarhetstemat i medlemsbladet. Jodå, det kan vi visst tyckte Anders. Läs mer…

Rapportering från workshop om kvalitet i betongbyggandet

Bild: Shutterstock.comRådet för teknik och vidareutbildning – 26 november 2018, KTH, Stockholm

Syftet med workshoppen var att diskutera kvalitet med utgångspunkt från byggregler, materialval, utförande, utbildningar och kontroller. Utifrån det som sades under föredragen och i gruppdiskussionerna kunde ett antal faktorer utkristalliseras som inverkar på kvaliteten i den ena eller andra riktningen:

  • Byggreglernas utformning
  • Arbetsklimat, kultur och språkkunskaper
  • Kompetens
  • Samverkan och kommunikation mellan byggprocessens aktörer
  • Tidsaspekten – har vi för bråttom?
  • Kontroller – räcker de eller behövs fler?

En längre rapportering från workshoppen finns att läsa här »
Föredragen finns också att titta på i Slideshare »

CIR-dagen 2019

CIR-dagen 2019

CIR-dagen 2019 på Svenska Mässan i Göteborg den 29 januari kommer att handla om explosions- och brandrisk vid överdäckning och i tunnlar.

Program och anmälan (senast 11 januari) hittar du på
Svenska gruppen inom CIB/IABSE/RILEMs (CIR) »