Loading...
Hem2021-07-09T13:25:49+02:00

Ett nätverk av betongkunskap

Betongdagen 2021

12 juli 2021|Betongdagen, Nyheter|

BETONGDAGEN – webbinarium 11 november 2021

Årets tema är hållbarhet i kubik

Vi knyter an till förra årets Betongdag, nu med ett ökat fokus på betongens cirkularitet.

Alla goda ting är tre. Som exempel kan nämnas hållbarhetens tre pelare, branschorganisationen Svensk Betongs tre steg för klimatförbättrad betong, SS-EN15804 tre livscykelskeden – tillverkning, användning och slutskede samt betongkubens tre dimensioner.

Hållbarhet har många aspekter och det gäller att tänka brett för att komma långt. På årets Betongdag får vi lyssna på intressanta föredrag som belyser […]

Cementbrist kan försena Slussen

9 juli 2021|Nyheter|

”Slussenbygget försenas med ett år”

”Samtidigt hotas omställningen mot fossilfritt byggande. Det kan enligt kritikerna bli konsekvensen av att en domstol stoppat fortsatt cementproduktion på Gotland. Majoriteten av all cement som används för att bygga nya hus och broar i Sverige kommer från en plats: Cementas fabrik i Slite på Gotland. Redan i slutet av oktober kan produktionen stanna av eftersom Mark- och miljööverdomstolen i tisdags sade nej till fortsatt kalkbrytning på Gotland. Och utan kalk kan företaget inte tillverka cement. En lägre […]

Medlemsbrev 2021 #1

6 juli 2021|Medlemsbrev, Nyheter|

VD har ordet

Vad hände efter våren 2020?

Under våren 2020 var väldigt många i betongbranschen oroliga för en kraftig nedgång i betongbyggandet. Inte så konstigt, med tanke på pandemin som snabbt tog fart. Många drog i handbromsen och framtiden var högst oviss. En del branscher fick snabbt problem, inte minst inom servicesektorn. Betongbranschen lyckades dock repa sig snabbt och sedan dess har byggandet gått på högvarv inom både infrastruktur och husbyggnad. De prognoser man förutspådde […]

Sverige först i världen med klimatneutral cementfabrik

4 juni 2021|Nyheter|

Sverige först i världen med klimatneutral cementfabrik

HeidelbergCement-koncernen, där Cementa ingår, meddelade igår att man avser att utveckla världens första klimatneutrala cementfabrik i Slite på Gotland. När anläggningen driftsätts år 2030 och fångar in uppemot 1,8 miljoner ton koldioxid årligen, varav en ökande andel är biobaserade utsläpp, innebär det att den fabrik som idag står för 3 procent av Sveriges samlade utsläpp till och med kan skapa en kolsänka.

Läs mer

Betongföreningens yngrenätverk

30 april 2021|Nyheter, yngrenätverk|

Betongföreningen har startat ett nytt nätverk, Yngrenätverket, som riktar sig till våra yngre kollegor (under 35 år) i betongbranschen. Målet är att sprida kunskap, nätverka och främja intresset för betong i hela byggsektorn. Nätverkets regionala grupper kommer att ha möjligheter att samverka med Betongföreningens programråd.

Idén och inspirationen kommer från norska Betongföreningen, vars nätverk Yngres Betongnettverk (YBN) startade 2013. Se Facebook.

Nätverket stöds av Betongföreningen, men meningen är att nätverket ska kunna verka självständigt med egen styrelse och budget. Deltagare under […]

Disputationer och lic seminarier

ÄLDRE | NYARE

Arkiv

Till toppen