• Avbeställning

  Anmälan är bindande när bekräftelse erhållits.

  För deltagares avbeställning mot förevisande av läkarintyg gäller allmänna resevillkor. Läkarintyget skall vara Researrangören tillhanda senast 14 dagar efter avbeställningen.
  OBS! Läkarintyg som inkommer senare än 14 dagar efter avbeställningdatum beaktas ej.
  Vid annullering av resa återbetalas ej avbeställningsskyddet, dessutom tillkommer expeditionskostnad, 400:-/person.

  Avbeställningsskyddet kostar: 400:-.

 • Ändringar och sent tillkomna arrangemang

  För varje ändring som sker, t.ex. namnändringar, uttages en kostnad i enlighet med de merkostnader som uppstår för arrangören, dock lägst 250:-/person.

 • Betalningsvillkor

  Anmälningsavgiften 3000 kr kommer att tas ut i samband med anmälan och skall enligt arrangörens anvisningar vara arrangören tillhanda inom föreskriven tid.

  Slutlikvid skall vara arrangören tillhanda senast 30 dagar före avtalad avresa.

  Från förfallodag debiteras dröjsmålsränta enligt räntelagen.

 • Övrigt

  Eventuella klagomål på leverantörers prestationer skall alltid framföras på plats för åtgärd. Skriftliga klagomål skall vara Researrangören tillhanda så snart som möjligt dock senast 30 dagar efter hemkomsten, såvida inte synnerliga skäl föreligger.

I alla avseenden utöver ovan angivna villkor, gäller Allmänna Resevillkor för sällskaps- och gruppresor, senast granskade 2005-12-05 av Svenska Resebranschens Förening, SRF och konsumentverket.

 

Anmäl dig här
Tillbaka till resepresentationen