2011 års Swedish Concrete Award-föreläsare om

Betongens mjuka värden

Konstruktionsmaterialen ur energi och miljösynpunkt

på Kungliga Tekniska Högskolan den 30 sept 2011

Prof. Gudni A. Jóhannesson har utsetts till 2011 års Swedish Concrete Award-föreläsare för det betydelsefulla arbete han utfört inom byggnadstekniken med särskild betoning på miljö och energifrågor. Under många år har han i olika sammanhang pedagogiskt förklarat och belyst fördelarna med den tunga byggnadsstommen och betydelsen av dess termiska tröghet för ekonomi och kvalitet på det invändiga klimatet.

Sedan 2008 är Prof. Jóhannesson generaldirektör för Energimyndigheten på Island efter 17 år som professor inom byggnadsteknik vid KTH. Han är fortsatt verksam inom forskning och utveckling inom energiområdet från båda dessa plattformar då han fortsatt innehar en tjänst som affilierad professor vid KTH.

Datum: fredagen den 30 september 2011
Klockan: 13.00 – 14.00
Plats: KTH, Brinellvägen 23 entrepl (B2), Stockholm (karta)

Fonden Swedish Concrete Award instiftades 1985 och förvaltas av Svenska Betongföreningen genom dess styrelse. Avkastningen används för arrangerande av föreläsningar benämnda Swedish Concrete Award-föreläsningar. Föreläsare skall vara erkänd expert inom byggnads- eller anläggningsområdet som genom sin föreläsning kan förmedla nyheter och ge impulser till utvecklingen. Föreläsaren tilldelas också Svenska Betongföreningens Swedish Concrete Award-medalj och –diplom. Huvudföreläsningen äger rum med högtidlig inramning på Betongbyggnadsdagen på Grand Hotel den 29 september 2011.
Välkommen!
Svenska Betongföreningen / Swedish Concrete Award

Ingen anmälan behövs.
Ev frågor besvaras av Johan Söderqvist 0733 44 38 46 johan.soderqvist@celsanordic.com