– Lyssna till inspirerande föredrag, träffa andra medlemmar och var med och forma föreningens framtid!

Ett varmt tack till alla korporativa medlemmar
som är med och stödjer oss! Kontaktpersonerna för de företag och organisationer som utgör våra medlemmar bjuds nu in av Betongföreningen till en inspirationseftermiddag. Låt er inspireras, träffa andra medlemmar och diskutera ert medlemskap i föreningen! Vi inleder eftermiddagen med några inspirerande föredrag.

Ulf Jönsson från Femern A/S kommer att berätta om strategin för betongkraven i Fehmarnbelt-förbindelsen. Thomas Olofsson från LTU kommer att prata om industriellt byggande samt behovet av kunskap och kompetens i det hållbara samhället. Resten av dagen ägnas åt rundabordsdiskussioner om föreningens verksamhet med fokus på medlemsfrågor. Här har ni ett unikt tillfälle att vara med och forma Betongföreningens framtid!

Tid: Måndag den 5 december kl. 13.00.
Plats: Försvarshögskolan i Stockholm, Drottning Kristinas väg 37 (mitt emot CBI Betonginstitutet), lokal Sverigesalen.
Kostnad: Kostnadsfritt. Inbjudan gäller endast kontaktpersonerna hos våra korporativa medlemmar samt upp till tre kollegor.
Anmälan: Snarast, till epostadress info@betongforeningen.se. Uppge ditt namn och företag samt antal eventuella kollegor.

Vi ses!

Richard McCarthy
Vd Svenska Betongföreningen Service AB

Klicka på broschyren ovan och läs mer om träffen.