Kvalificerad studieresa i Norge med Betongföreningen

Uppmuntrade av den lyckade Schweizresan förra året anordnar Betongföreningens råd för estetik nu en ny resa – denna gång till vårt exotiska grannland Norge. Kom med!

Månadsskiftet maj–juni är en fin tid att resa.

Vi får uppleva arkitektoniska mästerverk som demonstrerar betongens bärande förmåga och vi kan se betongmaterialets möjlighet att förmedla känsla och atmosfär. Vi färdas i vackra fjällandskap, strosar i Oslo och vandrar bland skulpturer ovanför fjorden.  

Förutom sentida byggnader i Oslo besöker vi i Hamar det berömda Hedmarksmuseet där nya konstruktioner kontrasterar mot murar från ett medeltida biskopssäte. Vi tar också chansen att se några av de spännande rastplatser som Statens vegvesen låtit uppföra i natursköna fjällandskap.

Strax söder om Oslo kan vi studera en intressant gymnasieskola, och därefter beundra en skulpturpark i betong och glas med ståtlig utsikt över Oslofjorden.

Flertalet byggnader visas av arkitekter som medverkat vid byggnadens färdigställande. I några fall har vi anlitat andra kvalificerade guider.

Betongföreningens råd för estetik arbetar med att öka förståelsen för de estetiska aspekterna av betongbyggande. Vi vill också sprida kunskap och erfarenheter om tekniska lösningar och möjligheter att åstadkomma estetiskt tilltalande betongverk. Genom studiebesök där ansvariga tekniker och arkitekter kan visa och förklara sina tankar och lösningar hoppas vi att såväl betongtekniker som arkitekter och konstruktörer ska få ökad insikt och inspiration.
Resan avgår torsdagen den 31:e maj med återkomst söndagen den 3:e juni.

Program
Resefakta
Anmälan

Välkommen!
Svenska Betongföreningens råd för estetik
estetikradet@betongforeningen.se