Inbjudan till möte den 19 april

Beläggningskommissionens aprilmöte är fullspäckat med intressanta föredrag! Kom och hör Malin Löfsjögård, ny Vd för Svensk Betong, tala om framtidens betongbyggande, Sofia Wernulf, White arkitekter, om brovaktarparken på kungsholmen som får 1500 m² markbetong samt information kring kommissionens hjärtefråga; ­Får Förbifart Stockholm betong som beläggning?  

Betongföreningens beläggningskommission kan ses som en förening kring en nisch inom betongsektorn. Enligt kommissionens riktlinjer ska den vid sidan av informationsutbyte arbeta med upphandlingsfrågor, samhällsnyttan av betongbeläggningar, FoU- och utbildningsfrågor samt besvara remisser.

Tid: 19 april 2012, kl. 10.00 – 15.00 (inkl. lunch)
Plats: CBI Betonginstitutet, Drottning Kristinas väg 26, Stockholm se karta
Anmälan: Direkt HÄR här på hemsidan Vi vill ha din anmälan senast den 12 april.
Kostnad: Kostnadsfritt för medlemmar (enskilda och korporativa), 400 kr icke medlemmar
(medlemskap, 280 kr, kan sökas i samband med anmälan)

 
Mötesprogram

10.00 – 10.30 Inledning, föregående mötesprotokoll samt information från Svenska Betongföreningen
Johan Silfwerbrand, CBI
10.30 – 11.00 Framtidens betongbyggande
Malin Löfsjögård, ny Vd för Svensk Betong
11.00 – 11.30 Förbifart Stockholm, projekteringsläget allmänt och blir det betong som beläggning?
Björn Kullander, Trafikverket
11.30 – 12.15 Lunch
12.15 – 13.00 Uppföljning av E4 Uppsala-Mehedeby, mätningar av vägytan och bränsleförbrukning under 5 år på asfalt och betong
Håkan Jansson, Trafikverket och Bengt-Åke Hultqvist, VTI
13.00 – 13.30 Partiklar från betong, mätningar i VTIs provvägsmaskin
Mats Gustafsson, VTI
13.30 – 13.45 Paus
13.45 – 14.15 Brovaktarparken på Kungsholmen får 1500 m2 markbetong
Sofia Wernulf, White arkitekter
14.15 – 14.45 Jan Stenbecks torg i Kista ett konstverk i platsgjuten markbetong
Bo Johansson, Captonteknik
14.45 – 15.00 Övrig information samt diskussion om runt Kommissionen för betongbeläggningar.
Johan Silfwerbrand, CBI

Mötet avslutas

Välkomna!

Jonas Lind
Sekreterare
jonas.lind@cbi.se
010-516 68 17
Johan Silfwerbrand
Mötesvärd
johan.silfwerbrand@cbi.se
010-516 68 01