Installationsföreläsning på Chalmers 23 april

Institutionen för Bygg- & Miljöteknik vid Chalmers tekniska högskola bjuder tillsammans med Svenska Betongföreningens Programråd Väst in till: Installationsföreläsning för adjungerad professor inom Konstruktionsteknik av Ingemar Löfgren, med titeln ”Betongbyggnad – Möjligheter och utmaningar med integrering av material- och konstruktionsteknik”.

Mer information finns på Chalmers Bygg- & miljötekniks hemsida: http://www.chalmers.se/cee/SV/kalendarium-arkiv/ingemar-lofgren

Tid: Måndagen den 23 april kl. 14.00 – ca kl 15.00
Plats: Chalmers, sal VG, Sven Hultins gata 6 se karta
Anmälan: Ingen anmälan behövs
Kostnad: Kostnadsfritt