Seminarium i Rådet för teknik och vidareutbildning’s regi kommer att hållas vid två tillfällen, nästa tillfälle blir tisdagen den 25 september i Göteborg.

En enklare lunch kommer att serveras. Se program nedan. Göteborgsseminariet blir i Sveriges Byggindustriers lokaler, Ekmansgatan 1.

(Stockholmsseminariet hölls den 11 september på CBI, Drottning Kristinas väg 26 i Stockholm.)

Program

0830-0900 Registrering, kaffe
0900-0910 Introduktion
Ordförande Rådet för teknik och vidareutbildning
0910-0940 Vad medför den nya PBL-lagstiftningen för krav?
Byggnadsinspektörerna
0940-1010 Myndigheterna/samhällets krav
Trafikverket
1010-1030 Kaffepaus
1030-1100 Vad innebär Byggproduktförordningen?
Boverket
1100-1130 Personcertifiering – kan det säkerställa önskvärda kompetenser i byggbranschen?
Trafikverket
1130-1200 Behörighetskravens utveckling och skillnader på behörighet och certifiering
Sekreterare Rådet för teknik och vidareutbildning
1200-1300 Lunch
1300-1600 Studiebesök

 

Närmare plats för seminarierna och studiebesöken meddelas efterhand. Begränsat antal platser. Gratis för medlemmar. 400 kr för icke-medlemmar. Medlemskap kan lösas i samband med anmälan.
 

Välkomna!
Rådet för teknik och vidareutbildning