Gothia Towers bygger nu sitt tredje torn

och bygger samtidigt på det befintliga East Tower. Allt skall vara klart under januari 2015 och då ökar antalet hotellrum med drygt 500 till 1200.

Vid uppförandet av det tredje tornet har den 90 m höga mittkärnan (dvs. trapphus och hisschakt) utförts med glidformsteknik. Glidformsgjutning är en speciell byggteknik som innebär att man börjar med att bygga en glidform på bottenplattan. Formen lyfts sedan med hjälp av domkrafter efterhand som betong fylls på och härdar, och flyttas uppåt till nästa läge. Vid gjutning av mittkärnan i det tredje tornet har en stighöjd på ca 2 – 3 cm var tionde minut använts, vilket betyder att mittkärnan har stigit ca 3 meter/dygn. Själva gjutningen tog ca 6 veckor och avslutades i slutet av 2012.

Vid besöket kommer vi att få information från entreprenören PEAB rörande projektet och de intressanta betongarbeten som görs. Vi kommer också få en rundvandring på arbetsplatsen.

På grund av stort intresse genomförs besöket i två grupper (max 15 personer/grupp). Ni som är anmälda kommer att få ett meddelande om vilken grupp ni är med i. Obs! kom vid den tid ni har fått meddelande om!

Tid och plats

Tid: Onsdag 15 maj 13.00–14.30 (grupp 1), 14.30–16.00 (grupp 2)
Plats: PEAB:s platskontor, Mässans gata 40, Göteborg se karta
Kostnad: Kostnadsfritt för medlemmar (enskilda och korporativa), 400 kr icke medlemmar
(medlemskap kostar 280 kr, studerande 50 kr, om du är under 30 år är det gratis). Begränsat antal deltagare.
Anmälan: Via knappen nedan.

Program

13:00
(14.30)
Inledning
13:00-13:10
(14:30-14:40)
Information från Betongföreningen
13:10-15:00
(14:50-16:00)
Information om projektet Gothia Towers av entreprenören PEAB samt rundvandring på byggarbetsplatsen

 

Varmt välkommen!

Programråd Väst