Betongbyggnadsdagen 2013Betong har sedan lång tid tillbaka varit grunden för samhällsbyggnad och tillväxt. Med dagens tema, Konkret framtid, undersöker vi hur vi kan skapa förutsättningar för ett ökat byggande samt lyfter fram nya och planerade betongprojekt i Sverige.

För att besvara frågan om hur vi ska kunna öka byggandet har vi bjudit in en rad intressanta personer med god inblick i frågeställningen. Bland annat kommer professor Hans Lind från KTH att berätta om vad vi måste göra för att öka produktionen av bostäder. Vi har även ordnat en byggpolitisk debatt där representanter för de olika blocken möts för att diskutera de bästa sätten att få igång byggandet i framtiden. Under dagen får vi även en intressant inblick i de projekt som är planerade på såväl hus- som anläggningssidan.

Betongbyggnadsdagen 2013Betongbyggnadsdagen – den självklara mötesplatsen för betongsektorns alla aktörer! Här ges ett gyllene tillfälle att få reda på vad som är på gång i byggsektorn. Dessutom har du som deltagare på Betongbyggnadsdagen en unik möjlighet att vara med och påverka byggsektorns utveckling för att möta de framtida samhällsbyggnadsbehoven.


 

DEL I

08.45 – 09.30 Registrering och kaffe
09.30 – 11.30 Betongen bygger Sverige

 
Presentation av nya och kommande projekt inom: anläggning

Mats Karlsson, chef för avdelningen Teknik och miljö på Trafikverket, presenterar Trafikverkets vision om ett transportsystem där alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt. Visionen innebär satsningar på såväl nybyggnad som uppgradering och underhåll av befintlig infrastruktur. Några exempel är E4 Sundsvall, Hamnbanan Göteborg, Mälar- och Svealandsbanan samt Förbifart Stockholm.

Stefan Persson, projektledare från Trafikförvaltningen inom Stockholms läns landsting, kommer att presentera hur planerna ser ut för en utbyggnad av tunnelbanan i Stockholm. Stockholmsregionen fortsätter att växa och befolkningen beräknas öka med nästan 350 000 nya invånare till 2021. Stora satsningar behövs och ett alternativ är en utbyggnad av tunnelbanan. Under 2012 fattades därför ett politiskt beslut om att genomföra en förstudie om tunnelbaneutbyggnad till Nacka. Inom ramen för den så kallade Stockholmsförhandlingen 2013 diskuteras även andra utbyggnader av Stockholms tunnelbanenät.

Presentation av nya och kommande projekt inom: hus

Mellan Vasastan och Karolinska Sjukhuset i Stockholm investeras 65 miljarder kronor i en helt ny stadsdel som heter Hagastaden – en vetenskapsstad i världsklass med fokus på hälsa. Svante Torell från Torell & Partner, samordningsansvarig för Hagastaden, presenterar projektet.

Maxlab i Lund. ”Vi gör det osynliga synligt” – så presenterar sig Max IV. Vad har då osynliga elektroner med betong att göra? Mikael Hallgren, specialist på betongkonstruktioner hos Tyréns och adj. professor på KTH presenterar vilken betydelse betongen haft i skapandet av detta avancerade och högteknologiska projekt.

Akademiska hus regionchef för Stockholm, Sten Wetterblad, berättar om deras byggplaner, inte minst i universitetshuvudstaden Stockholm.

DEL II

11.30 – 13.00 Sittande lunch samt mingel bland utställare
13.00 – 15.00 Hur kan Sverige byggas?

 

Vilken betydelse har regelverket för byggandet?

Mats Karlsson, chef för avdelningen Teknik och miljö på Trafikverket, berättar att ett väl utformat regelverk skapar förutsättningar för utveckling, kostnadseffektivitet och god hållbarhet. Det ger grunden för ett ökat anläggningsbyggande.

Visioner för Sverige Del I: Hur får vi igång byggandet i Sverige?

Vi behöver ett nytt miljonprogram! Detta menar Hans Lind, professor från KTH. Vi behöver prisvärda bostäder som ”vanligt” folk har råd med. De institutionella strukturer vi har idag klarar inte av att genomföra storskaligt bostadsbyggande, utan staten måste direkt ansvara för byggandet.

Visioner för Sverige Del II: Byggpolitisk debatt

Debatt om byggandet i Sverige – var står de politiska partierna och hur ser deras förslag ut för att öka byggandet i Sverige?

Trender och prognoser inom byggandet i Sverige

Johan Deremar, nationalekonom på Sveriges Byggindustrier (BI), berättar om hur byggkonjunkturen ser ut 2013-2014 avseende bostäder, lokaler och anläggningar.

15.00 – 15.45 Kaffe samt mingel bland utställare
15.45 – 16.00 Prisutdelning till bästa examensarbetet inom betongområdet 2013
16.00 – 16.30 Swedish Concrete Award 2013
Swedish Concrete Award är Betongföreningens finaste pris som delas ut vartannat år till en internationellt erkänd profil.
16.30 – Mingel bland utställare, bubbel, tilltugg och sponsorbar

 

VÄLKOMMEN TILL ÅRETS BETONGBYGGNADSDAG DEN 3 OKTOBER

Anmäl dig senast den 24 september. Anmälan är bindande. Avanmälan ska ske via e-post till Ann-Thérèse Söderquist, annsod@cbi.se senast den 18 september. Bekräftelse på anmälan skickas till uppgiven e-postadress. Vid frågor om anmälan, kontakta Ann-Thérèse Söderquist via e-postadressen ovan eller telefon 010-516 68 31.

Tid:
3 oktober 2013

Plats:
Garnisonen konferens, Karlavägen 100, Stockholm >>>

Avgift:
2 400 kr exkl. moms för medlemmar i Betongföreningen.
2 700 kr exkl. moms för icke medlemmar i Betongföreningen.
I priset inkluderas lunch, kaffe samt bubbel och tilltugg efter dagens slut.

Ladda ned programfolder >>>

 

Betongbyggnadsdagen arrangeras av Betongföreningen i samarbete med Cementa, Svensk Betong och CBI Betonginstitutet.

 


HuvudsponsorerSponsorer


B.Elvefors
Marketing AB


 

Sponsorinbjudan 2013

Betongbyggnadsdagen genomförs i år på Garnisonen konferens i Stockholm den 3 oktober. Den arrangeras som vanligt av Betongföreningen i samarbete med Cementa, Svensk Betong och CBI Betonginstitutet. Göran Andreasson är projektledare för eventet.

Som sponsor syns du under hela Betongbyggnadsdagen som är den självklara mötesplatsen för betongsektorns alla aktörer. Ditt budskap exponeras under alla pauser och du har även möjlighet att öka din exponering genom att delta som sponsor av Minglet i Sponsorbaren efter det att dagens föredrag är över. Ju tidigare du bokar, desto bättre utställningsplats får du och desto tydligare blir ditt erbjudande. (Se planskiss över lokalen, klickbar bild.)

Temat för årets Betongbyggnadsdag är

 
”KONKRET FRAMTID”

 

Mer information och bokning

  • Sponsorpaket: Göran Andreasson, tel:0735-28 80 28, e-post: goran.andreasson@gasc.se
  • Betongbyggnadsdagen: Richard McCarthy, 010-516 68 21, richard@betongforeningen.se

 

Följande sponsorpaket erbjuder vi:

 
Huvudsponsor

Som huvudsponsor får ni utställningsytan 3×1 m i samma lokal där vi serverar morgonkaffe, lunchkaffe, eftermiddagskaffe samt äter wraps och minglar i Sponsorbaren. Dessutom får ni scenlogotyp och syns i vårt bildspel under Betongbyggnadsdagen. Ni omnämns också som huvudsponsor på hemsidan. Två biljetter till dagens program inkl. kaffe, lunch och wraps ingår i paketet. Ni kommer även att under dagen omnämnas på olika sätt som Betongbyggnadsdagens sponsorer.
Pris: 30 000 kr

Sponsor

Som sponsor får ni utställningsytan 1,5×1 m i samma lokal där vi serverar morgonkaffe, lunchkaffe, eftermiddagskaffe samt äter wraps och minglar i Sponsorbaren. Ni omnämns också som sponsor på hemsidan. En biljett till dagens program inkl. kaffe, lunch och wraps ingår i paketet. Ni kommer även att under dagen omnämnas på olika sätt som Betongbyggnadsdagens sponsorer.
Pris: 10 000 kr

Sponsorbaren

Vill du öka din exponeringsgrad har du även möjlighet att delta som sponsor av Sponsorbaren som öppnar till minglet efter föredragens slut. Som sponsor av baren syns din logga på vepan vid baren och du får 30 drinkbiljetter att dela ut till dina kunder och intressenter.
Pris: 2 500 kr

 
Välkommen som sponsor!