Under Betongbyggnadsdagen den 3 oktober anordnades en tipspromenad bland sponsorerna. Tips 2

Vi har rättat de inkomna svaren och har en vinnare – Dick Larsen från Strängbetong! Stort grattis! Priset är en middag för två. Frågor och rätta svar, se nästa sida. 

Frågor och svar, med de rätta svaren i rött:

Strusoft
Strusoft är Nordens ledande programleverantör till byggbranschen. Vid flertalet byggen av höga hus används FEM-Design för beräkningar. Beräkningar av höga hus kan påvisa stabilitetsproblem. Vem av nedanstående tandläkare har cementerat uttrycket ”det är stabilt”?

1. Alice Timander
X. Doktor Alban
2. Doc Holliday

Cementa
Detta år blev Amadeus I kung av Spanien. Stockholms centralstation invigs och Skånska Cementaktiebolaget bildas. Vilket är året?

1. 1902
X. 1871
2. 1856

Sto
Vad är cementpasta?1. Okokt spagetti
X. Cement och vatten
2. Kalkrik makaronilåda

Betongindustri
För att bygga kvarteret Garnisonen krävdes över 1 000 000 m³ betong som huvudsakligen levererades från Betongindustris fabrik i Värtan. Hur lång var den samanlagda körsträckan för betongbilarna som transporterade hit betongen?

1. 1 varv runt ekvatorn
X. 3 varv runt ekvatorn
2. 5 varv runt ekvatorn

Peikko
Peikko är finskt, men vad betyder Peikko på svenska?

1. Bastubadande finne
X. Ingjutningsgods
2. Troll

CBI Betonginstitutet
Vad har betong och bitumen gemensamt?

1. Bindemedel
X. 50 nyanser av grått
2. Jordbeck

Sika
Om man dricker för mycket alkohol kan man bli kallad fyllehund. ”Fyllehund” kallas också etanolmolekylen som oftast benämns som alkohol. Dagens flyttillsatsmedel består av specialdesignade molekylkedjor där en av byggstenarna är etanol. I vårt öga är de inte speciellt stora men vilken del är det som har funktionen att fästa sig mot cementpartikeln för att sedan hålla cementpartiklarna ifrån varandra?

1. Ribosome
X. Backbone
2. Sidechain

Cemex
Cemex huvudkontor är beläget i Monterrey i Mexiko. Hur många invånare har Monterrey?

1. 3 500 000
X. 1 100 000
2. 2 400 000

Pretec
Vilken lyftanordning är roligast att använda?

1. Kulankare
X. Resningsankare
2. Vajerlyft

Elvefors
Vad är en matris?

1. En ny maträtt
X. En strukturyta
2. En matta av ris