Vägledning för miljöcertifiering enligt BREEAM SE finns tillgänglig för nerladdning

En ny omarbetad version av vägledningen för miljöcertifiering enligt BREEAM finns nu tillgänglig för nerladdning på Betongförenings sida om miljöcertifiering. Förändringen är en följd av att det numera finns en svensk version av certifieringssystemet kallad BREEAM SE.

 

Vagledningar_for_miljocertifiering

Även de övriga vägledningarna (Miljöbyggnad, GreenBuilding och LEED) finns tillgängliga i ny utgåva. Dessa har dock endast genomgått mindre justeringar av redaktionell karaktär.

 

Med vänliga hälsningar
Anders Rönneblad, ordförande i Hållbarhetsrådet