Skeppsbron i Göteborg planeras bli en mötesplats mellan staden och älven i centrala Göteborg. Ett nytt resecentrum, som tillåter smidiga byten mellan spårvagn och färja för kommunikationer över älven, växer fram på nya kajer ute i vattnet. Gator, spårväg, torg, promenadstråk och bostäder ska byggas nedanför Otterhällan. Komplicerade förutsättningar i innerstadsmiljö med bland annat äldre och känsliga byggnader och arkeologiska intressen mm, är några av de parametrar som måste beaktas vid utförandet. Tekniska utmaningar såsom beständighetskrav och krav på låga underhållskostnader, medför att stor omsorg måste visas i materialval och val av konstruktionstyp.  

Nya torgytor och Resecentrum och spårväg byggs på nyskapade ytor i form av ett påldäck i betong över vatten. Påldäcket grundläggs i salthaltigt vatten och utsätts för stora påfrestningar från islaster, isnötning och den korrosiva miljön är faktorer som sammantaget har lett fram till valet av betong som huvudsakligt konstruktionsmaterial.

Tid och plats

Tid: Onsdagen den 4 juni 2014 från kl 15.00 till kl 17.00
Plats: SWECO, Rosenlundsgatan 4, Göteborg, se karta
Kostnad: Kostnadsfritt för medlemmar (enskilda och korporativa), 400 kr icke medlemmar (medlemskap kostar 280 kr, studerande 50 kr, om du är under 30 år är det gratis).
Anmälan: Snarast, via knappen nedan.

Program

15.00–15.05 Samling i Swecos lokaler, Rosenlundsgatan 4, Information från Betongföreningen.
15.05–15.30 Introduktion till projektet, Jan-Ove Nilsson, Älvstranden utveckling.
15.30–16.00 Tekniska utmaningar i projektet, David Johansson, Sweco
16.00–17.00 Studiebesök på arbetsplats.

 
Välkomna önskar Programråd Väst