Anna WernerJenny AxelssonSvenska Betongföreningens pris för Bästa examens­arbete inom betong­området 2014 gick till
Jenny Axelsson och Anna Werner

FE-modelling of a typical trough bridge with regard to distribution of load effects, Chalmers Betongbyggnad  

Riktlinjer i korthet

  • Avdelningar och institutioner med betonganknytning inom högskolor med civilingenjörsutbildning lämnar in varsitt förslag
  • En jury väljer ut det bästa examensarbetet av de inlämnade förslagen
  • Urvalsgrunder för juryns bedömning är (a) nyhetsvärde, (b) metodik och (c) läsbarhet
  • Utdelat varje år sedan 1999

Jury: Johan Silfwerbrand, Ingemar Löfgren och Christian Lassen

Motiveringen lyder

Vid strukturanalys och dimensionering av broar används allt oftare FEM och 3D-modeller. Fördelarna med att använda 3D-modeller för strukturanalys är att konstruktionens verkningssätt kan beskrivas bättre vilket leder till en mer optimal och ekonomisk utformning.

På ett pedagogiskt sätt visar Axelsson och Werner hur 3D-modellering kan ske och på vilket sätt resultatet och lastfördelning påverkas av förenklingar och val av elementtyper

Arbetet är väl utfört och rapporten är mycket välskriven på god engelska.