Den 10 september arrangerade Programråd Öst seminariet ”Dimensionering av fiberbetongkonstruktioner – SS 812310:2014” i Stockholm. Tre presentationer hölls av Johan Silfwerbrand (KTH), Jerry Hedebratt (Byggnadstekniska Byrån) samt Peter Mjörnell (Bekaert).


Dimensionering av fiberbetongkonstruktioner – SS 812310:2014, tillämpningar av standarden – Jerry Hedebratt.
 


Dimensionering av fiberbetong enligt nya standarden SS 81230:2014 – Johan Silfwerbrand.
 


Varför en stålfiberstandard (SS 812310) – Peter Mjörnell.

 

Se fler presentationer från föreningen på slideshare »