Brott i en fiberbetong. Foto: av Ingemar LöfgrenProgramråd Väst inbjuder till seminarium om Dimensionering av fiberbetongkonstruktioner – SS 812310:2014 i Göteborg den 29 oktober

Traditionell armering kan vara svår att använda vid vissa betongkonstruktioner och vid vissa konstruktionselement i betong. Exempelvis kan det vid balkonger, väggar eller golv vara fördelaktigt att använda fiberarmering. Fördelen med att tillsätta fibrer vid armering är att materialet blir enklare att hantera och kombinera med vanlig armering. Detta leder till bättre, mer optimerade och säkrare konstruktioner. Eurokod SS-EN 1992-1-1 behandlar dock inte dimensionering av fiberarmerade betongkonstruktioner och av denna anledning har SIS tagit fram en nationell standard med riktlinjer för dimensionering av fiberbetong. Denna ska användas i kombination med SS-EN 1992-1-1 och är tillämpbar vid dimensionering av stål- eller plastfiberarmerade betongkonstruktioner och andra konstruktionselement av betong.

Vid seminariet kommer Peter Mjörnell, Ingemar Löfgren och Jonas Carlswärd, som ingår i SIS arbetsgrupp för fiberbetong, att presentera. Seminariet ger även möjligheten att ställa frågor och diskutera specifika frågeställningar, och det lämpar sig därmed för både nybörjare och erfarna.

Program

08.00–08.25 Frukosten står serverad.
08.25–08.30 Information från Betongföreningen. Anders Lindvall.
08.30–08.45 Introduktion och bakgrund. Jonas Carlswärd, Betongindustri.
08.45–09.15 Dimensionering av fiberbetongkonstruktioner enligt SS 812310. Ingemar Löfgren, Thomas Concrete Group.
09.15–09.45 Tillämpning av SS 812310. Peter Mjörnell, Bekaert AB.
09.45–10.00 Frågestund.

Tid och plats

Datum: Onsdagen den 29 oktober 2014
Klockan: från kl 8.00 – till kl 10.00
Plats: SWECO, Gullbergs Strandgata 3 – se karta »
Anmälan: Via knappen nedan
Avgift: Kostnadsfritt för medlemmar (enskilda och korporativa), 400 kr icke medlemmar (medlemskap kostar 280 kr, studerande 50 kr, om du är under 30 år är det gratis).

 

Varmt välkommen!

Programråd Väst