Svenska Betongföreningens Hållbarhetsråd och WSP bjuder in till ett frukostseminarium den 5 november i Lund under temat Vägledning till hållbara byggnader i betong

Detta är även ett samarrangemang med SGBC Syd som passar på att genomföra sitt årsmöte i anslutning till seminariet. Platsen är Peabs arbetsplats MAX IV i Lund. Efter seminariet finns det även en möjlighet att delta på ett studiebesök på MAX IV (först till kvarn).

Besök SGBC’s hemsida för information om program och anmälan »