Den 29 oktober arrangerade Programråd Väst seminariet ”Dimensionering av fiberbetongkonstruktioner – SS 812310:2014” i Göteborg. Tre presentationer hölls; av Ingemar Löfgren (TCG), Peter Mjörnell (Bekaert) samt Jonas Carlswärd (Betongindustri).


Ingemar Löfgren, Thomas Concrete Group AB C.lab
 


Peter Mjörnell
 


Jonas Carlswärd, Betongindustri AB
 

Se fler presentationer från föreningen på slideshare »