Foto: Helena Cristiansson Ejlertslunds Grus o Betong ABProgramråd Syd bjuder in till seminarium om Dimensionering av fiberbetongkonstruktioner – SS 812310:2014 i Lund den 23 februari

Traditionell armering kan vara svår att använda vid vissa betongskonstruktioner och vid vissa konstruktionselement i betong. Exempelvis kan det vid balkonger, väggar eller golv vara fördelaktigt att använda fiberarmering. Fördelen med att tillsätta fibrer vid armering är att materialet blir enklare att hantera och kombinera med vanlig armering. Detta leder till bättre, mer optimerade och säkrare konstruktioner. Eurokod SS-EN 1992-1-1 behandlar dock inte dimensionering av fiberarmerade betongkonstruktioner. Utav denna anledning har SIS tagit fram en nationell standard med riktlinjer för dimensionering av fiberbetong. Denna ska användas i kombination med SS-EN 1992-1-1 och är tillämpbar vid dimensionering av stål- eller plastfiberarmerade betongkonstruktioner och andra konstruktionselement av betong. 

Vid seminariet presenterar Peter Mjörnell, Johan Silfwerbrand och Ingemar Löfgren, som ingår i SIS arbetsgrupp för fiberbetong. Seminariet ger även möjligheten att ställa frågor och diskutera specifika frågeställningar, och det lämpar sig därmed för både nybörjare och erfarna.

Program

17.15–17.20 Betongföreningen Programråd Syd hälsar välkomna
17.20–17.40 Introduktion och bakgrund
— Peter Mjörnell, Bekaert AB
17.40–18.00 Dimensionering av fiberbetongkonstruktioner
— Johan Silfwerbrand, KTH

Paus med förfriskningar

18.30–18.50 Tillämpning av standarden
— Ingemar Löfgren, Thomas Concrete Group
18.50–19.00 Avslutande frågor

Tid och plats

Datum: Måndagen den 23 februari 2015 kl 17.15–19.00
Plats: Ideon Gateway, SP/CBI Betonginstitutets lokaler på vån 6 – se karta »
Anmälan: Via knappen nedan
Avgift: Kostnadsfritt för medlemmar (enskilda och korporativa), 400 kr icke medlemmar (medlemskap kostar 280 kr, studerande 50 kr, om du är under 30 år är det gratis).

 

Varmt välkommen!

Programråd Syd