Vi har valt Innovation – en motor för betongsektorns utveckling som årets tema.

Samhällsbyggandet står inför idag större och framför allt mer komplexa utmaningar än någonsin. Innovation är då en nödvändighet och för den som är skicklig en stor möjlighet. Ofta förknippar vi innovation med ny teknik men vi behöver också förändra arbetssätt. Vi kommer att få höra om vår sektors eget gemensamma grepp: Bygginnovationen och vidare om erfarenheter från de största förändringsprojekten som drivits inom bostadsbyggandet i Sverige. Vi kommer också att få smakprov på innovationer inom betongområdet och i samband med fikapausen, innovationscaféet, möjlighet att träffa några innovatörer. 

Under årsmötet träffar du kollegor och får inblick i de aktiviteter som pågår inom Betongföreningen. Dagen avslutas med årmötesförhandlingar. Vill du sedan fortsätta nätverka promenerar du med ut till Djurgården för en bit mat vid Ulla Winbladh. Samling där kl 17:45

Tid och plats

Datum: Tisdagen den 28 april 2015 kl 13.00–17.10, därefter följer middag på Ulla Winbladh
Plats: Stockholm, Garnisonen Konferens, lokal Berzelii Park, 1 tr, Karlavägen 100
se karta »
Anmälan: Senast den 21 april
Kostnad: Gratis
Middag: Kostnad för middagen på Ulla Winbladh är 630 kr + moms

 

Varmt välkommen!

 

Program (pdf) »
Verksamhetsberättelse 2014 (pdf) »

Program:

Moderator: Richard McCarthy ,VD Betongföreningen

13:00 Välkomsthälsning samt några reflektioner om innovationsklimatet inom samhällsbyggandet
Mats Öberg, ordförande Betongföreningen
13:05 Introduktion
Richard Malm, ordförande programråd Öst
13:10 Reflektioner kring 15 års erfarenheter av industriellt bostadsbyggande
Sverker Andreasson, IKANO Bostad
13:40 Digitalisering inom byggsektorn
Anders Åkerberg, Aakermount
14:00 Bakterier fixar betongsprickor och kan bidra till ”självläkande betong”
Bo Mattiasson, Indienz / Lunds Universitet
14:20 Kaffe
14:40 Bygginnovationen som innovationsmotor
Mårten Lindström, Bygginnovationen, Strategisk programledning
15:00 Trådlösa mätsystem för temperaturmätning
Magnus Åhs, LTH & Stefan Nordmark, Electrotech
15:20 Optisk mätteknik
Åsa Claesson, Acreo Swedish ICT
15.40 Presentation av Betongföreningens aktiviteter samt tidskriften Betong
Richard McCarthy, Betongföreningen & Roger Andersson, tidskriften Betong
16.10 Årsmötesförhandlingar
Mats Öberg, ordförande Betongföreningen
17.10 Årsmötets avslutning
17.45 Middag på Ulla Winbladh, Rosendalsvägen 8, 115 21 Stockholm

 

Årsmötesförhandlingar

 1. Årsmötets öppnande
 2. Val av mötesordförande, mötessekreterare och justeringsman
 3. Röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Kallelsen
 6. Verksamhetsberättelsen
 7. Revisionsberättelsen
 8. Beslut om resultat- och balansräkningar, disposition av överskott samt ansvarsfrihet
 9. Val av styrelse, revisorer och valberedning
 10. Val av representanter för föreningens aktier vid bolagsstämman i Servicebolaget
 11. Budget och medlemsavgifter
 12. Meddelanden (stor medlem, hedersledamot)
 13. Övriga frågor (Guldmedalj, pris för bästa examensarbete m.m.)
 14. Mötets avslutande