Annika Gram kommer att disputera under rubricerad titel fredagen den 10 april kl. 10.00 i Kollegiesalen, Brinellvägen 8 (tidigare Röda korsets kapell).

Opponent är prof. Ulrich Diederichs, Universität Rostock, Tyskland. Betygsnämnden består av prof Mats Emborg, Luleå Tekniska Universitet, prof Mette Rica Geiker samt tekn dr Oskar Esping. Thomas Concrete Group.