Från vänster: Richard Malm, Henrik Wenngren och Johan Söderqvist. Under gårdagens årsmöte på Garnisonen Konferens (28 april) valdes tre nya ledamöter in i Betongföreningens styrelse. Vi välkomnar Richard Malm, KTH (kassaförvaltare), Johan Söderqvist, Celsa Nordic (vice ordförande) och Annika Gram, CBI Betonginstitutet!

Henrik Wenngren, SWECO, kommer att vara föräldraledig och avgår därför från styrelsen. Även Peter Utgenannt, CBI Betonginstitutet, och Marie Bergman, fd Strängbetong lämnar styrelsen. Vi tackar för ert fina arbete!

Övriga styrelseledamöter omvaldes: Mats Öberg, Saint-Gobain Weber (ordförande), Anders Lindvall, Thomas Concrete Group (sekreterare), Katja Fridh, LTH, Mats Hellström, Cementa och Malin Löfsjögård, Svensk Betong.