kthAvdelningen för Betongbyggnad vid KTH Byggvetenskap bjuder tillsammans med Svenska Betongföreningens programråd Öst in till seminarium den 3 juni. På seminariet presenteras pågående forskning vid KTH Betongbyggnad samt flera examensarbeten som bedrivits under VT2015.

Plats: Sal B1, KTH, Brinellvägen 23, se karta
Datum: Onsdagen den 3 juni
Tid: 9:00 – 14:30

Seminariet är kostnadsfritt. Skicka anmälan till richard.malm@byv.kth.se

Program

09:00 – 09:30 Introduktion – Forskning vid KTH Betongbyggnad
Anders Ansell & Richard Malm
09:30 – 09:55 Verification of the response of a concrete arch dam subjected to seasonal temperature variations
Max Seppälä & Oskar Andersson (WSP / KTH)
09:55 – 10:20 Evaluation of failure modes for concrete dams
Lisa Broberg & Malin Thorwid (SWECO/KTH)
10:20 – 10:45 RAST
10:45 – 11:10 Influence of cracks on the failure mode of concrete buttress dams
Bjartmar Hafliðason  &  Chaoran Fu (SWECO/KTH)
11:10 – 11:35 Inspektionsmetoder av inre vattenvägar
Sebastian Sundberg & Tobias Amsköld (Vattenfall/KTH)
11:35 – 12:00 Jämförelse av beräkningsmetoder för lastspridning i tvärled för brobaneplattor av betong
Emilia Wallin (SWECO/KTH)
12:00 – 13:00 LUNCH
13:00 – 13:25 Shear Cracks in Reinforced Concrete in the Serviceability State
Alexander Chemlaili & Rickard Norberg (Tyréns/KTH)
13:25 – 13:50 Lateral cracking assessment of concrete frame bridges exposed to restraint forces
Jonatan Ledin & Oskar Christensen (Tyréns/KTH)
13:50 – 14:15 Second order FE analysis of axial loaded members according to Eurocode
Nessa Arya (KTH)