Ulf Jönsson2002 inrättade Betongföreningen ett system med ”stora medlemmar”. Det är medlemmar som gjort betydande insatser för föreningen under en längre tid. År 2014 utnämndes Ulf Jönsson, Björn Täljsten och Jan-Erik Jonasson. Eftersom Ulf Jönsson inte fanns på plats under Träffpunkt Betong kunde guldnålen inte överlämnas. Nu har detta skett, i samband med Ulfs besök på CBI Betonginstitutet den 11 juni. Stort grattis till nålen Ulf, och tack för dina fina insatser för Betongföreningen!