Inbjudan till seminarium i Stockholm den 1 december

Betong är starkt, men inte desto mindre kan man förr eller senare behöva underhålla, reparera och/eller förstärka betongkonstruktionen. De samhällsekonomiska värden som består av betongkonstruktioner – bostäder, kontor, industrier, viadukter och broar etc. – är mycket stora och berör många intressenter. 

Det är inte lätt att standardisera området Betongreparationer, eftersom man vid reparation utgår från en befintlig konstruktion. Alla specifika förhållanden och skadeorsaker måste klarläggas noga för att man skall kunna välja en lämplig åtgärdsmetod. När man gjort det kan man välja ett passande material/system, som skall appliceras och utföras på särskilt sätt. Kedjan (skadeutredning, val av typ av åtgärd, definiering av tillhörande kravspecifikation, utförande och kontroll av utförandet) hänger samman, samtidigt som det är komplext med flera aktörer inblandade.

Vid seminariet presenterar Robert Melander (ordförande för SIS/TK 192 Betongreparationer), Manouchehr Hassanzadeh (ordförande för Europeisk arbetsgrupp), Johan Silfwerbrand (expert i Europeisk arbetsgrupp) och Thomas Blanksvärd (deltagare i SIS/TK 192 Betongreparationer). Seminariet ger även möjligheten att ställa frågor och diskutera specifika frågeställningar, och det lämpar sig därmed för både nybörjare och erfarna. Vid seminariet bjuds det på kaffe och bulle. Begränsat antal platser!

Tid och plats

Datum: Tisdag den 1 december kl 15.00 – 17.00
Plats: KTH Byggvetenskap, Brinellvägen 23, Sal B24, Stockholm, se karta
Anmälan: Senast den 29 november via knappen nedan
Avgift: Kostnadsfritt för medlemmar (enskilda och korporativa), 400 kr icke medlemmar (medlemskap kostar 280 kr, studerande 50 kr, om du är under 30 år är det gratis).

Program

15.00 – 15.15 Fika och information från Betongföreningen
– Richard Malm, Betongföreningen (Programråd Öst)
15.15 – 15.25 Introduktion till SIS/TK 192 Betongreparationer
– Robert Melander, Veidekke
15:25 – 15.50 Revision av SS-EN 1504-10 – Betongkonstruktioner – Produkter och system för skydd och reparation – Del 10: Utförande
– Manouchehr Hassanzadeh, Sweco
15.50 – 16.15 Nya koncept om kvalitet och provning enligt SS-EN 1504-10 – Betongkonstruktioner – Produkter och system för skydd och reparation – Del 10:
– Johan Silfwerbrand, KTH
16.15 – 16.40 Tillämpningar av norm för betongreparationer
– Thomas Blanksvärd, Skanska
16.40 – 17.00 Diskussion

 

Varmt välkommen!

Programråd Öst