Fråga Experten: Lämpligast i garage?

Jag undrar vilken typ av målning (färg och förberedande behandling) som är lämplig för målning av ett parkeringsgarage i en bostadsrättsförening (med normalt slitage)? Plattan är fyra år gammal och tidigare dammbunden.
/Mattias

Jag kan inte svara på vilken typ av målning eller ytbehandling som är lämplig för ett parkeringsgarage. Har du en så pass ny platta som fyra år borde betongen i sig vara av hög kvalitet för att klara de krav på exponeringsklass som gäller för garage. Det gäller även kravet på täckande betongsskikt som gäller för denna miljö. Det som främst styr betongkvalitet och täcksikt i uppvärmda parkeringshus är angreppen från tösalter som kan orsaka  armeringskorrosion (XD3). En viss påverkan har man av koldioxiden karbonatiserar betongen (XC3, väggar o tak), och är det ej uppvärmt behöver man dessutom beakta saltfrost (XF4). Miljön kan vara ganska ”tuff” i just garage, av att man har fukt och salter med klorider och eventuellt frost, och att saltkoncentrationen kan bli ganska hög under bilarnas hjulhus.

Men är betongkonstruktionen rätt dimensionerad borde du inte behöva behandla ytan, förutom att eventuellt dammbinda den. Men man kan givetvis lägga på ett membran/spärrskikt för att öka beständigheten och livslängden, samt att göra den mer smutstålig (olja, däck, m.m.). Det kan också vara av att man vill göra ytorna ljusare. Det finns en mängd tillverkare/återförsäljare som har produktsortiment för parkeringsgarage.

För att göra denna behandling rekommenderar jag att man anlitar ett företag/entreprenör som utför denna typ av jobb, de har kunskap och utrustning, samt erfarenhet av vilka produkter som kan vara lämpliga, och lämnar garanti.

Om det är målning av väggar och tak kan en färghandel hjälpa dig att ta fram rätt produkt, här funkar de flesta färger som är anpassade för betong. Vill man bromsa karbonatiseringen kan man lägga på en karbonatiseringshämmare eller använda en typ av färg som har denna funktion.

Oskar Esping, tekn. dr. Thomas Concrete Group

Varukorg
Translate
Rulla till toppen