Cirkulärt betongbyggande

Arrangeras av Betongföreningen och Rebet den 13 oktober 2016 i Stockholm.

Hållbarhetsfrågorna har under 2000-talet fått en allt ökad tyngd i bygg- och fastighets­sektorn, inte minst inom betong­sektorn. Vi vet alla att betong­konstruk­tioner kan bidra till håll­barhet genom lång livs­längd, stor termisk massa, ljushet, koldioxid­upptag och stor potential till återvinning, även om cement­tillverk­ningen ger upphov till CO2-utsläpp. Återvinning ger möjligheter att sluta cirkeln, vi kan tala om cirkulärt betongbyggande vilket är temat för årets Betongdag som arrangeras gemensamt av Svenska Betongföreningen och Rebet – Nätverket för betongreparationer.

Programmet innehåller föredrag som förklarar mer om vad cirkulär ekonomi och cirkulärt betongbyggande innebär. Beställarna har stora möjligheter att öka hållbarheten liksom författare av normer och standarder. Man kan underhålla och reparera betongkonstruktioner på nya, innovativa sätt så att livslängden ökar. Betongdagen har lyckats samla ett tjugotal kunniga föredragshållare som kommer att belysa dessa frågor utifrån ett flertal intressanta och spektakulära projekt. Läs mer…

FÖLJ BETONGDAGEN PÅ