Fråga Experten: Grundmur för carport?

Jag tänker bygga en carport, ca 6x12m, med 3 täta träväggar och en öppen långsida med några stolpar som stöd för taket. Idag är matjorden borttagen och ersatt av duk plus ca 30 cm 0-90 bärlager som ligger på lera där jag tänkt bygga. Marken är gammal åkermark så det finns ett kompakt lerlager under matjorden. Min tanke är att gjuta en låg ”mur” som bas för väggarna samt platta där stolparna skall stå, mina frågor är: Vilken dimension, armering och typ av betong skall grundmuren för väggarna och plattorna för stolparna ha samt hur förbereder jag marken under gjutningen på bästa sätt?
/Micael

I stället för grundmur för väggen och plintar/plattor för stolparna skulle du kunna gjuta en hel betongplatta. Med ett 30 cm kompakterat bärlager av 0-90 fraktion på geoduk bör det räcka med en 10-12 cm tjock betongplatta som du förslagsvis dubbelarmerar (för last och krympsprickor, ex 6/150 nät). Välj gärna ett någorlunda ”vass” betong, då det skall klara frost och tösalter. För ouppvärmda parkeringshus brukar man välja en frystestad anläggningsbetong med vct 0,40 (C40/50), men jag skulle tro att du klarar dig med en betong med vct 0,45-0,50 och förhöjd lufthalt (C35/45-C32/40). Se till att täckande betongskikt är någorlunda tjockt (minst 25-30 mm), eftersom kloriderna i tösalt kan orsaka armeringskorrosion. Se till att underlaget inte suger vatten (fukta upp eller gjut på plastfolie alternativt cellplast), och var noga med härdning och skydd (täck och håll fuktig några veckor). Sprickbildning kan vara problematiskt för armeringskorrosion när betongen utsätts för tösalter.

Vill du inte gjuta en platta, i stället plintar och mur som du beskriver, kan du hitta bra tips och råd i handböcker för hur du bör gå till väga. De finns att köpa, men också att låna på ditt bibliotek. Annars kan säker säkert få bra tips av din byggvaruhandel. Exempel på böcker skulle kunna vara (det finns annan bra litteratur också):

– Bygga Grund (ISBN: 9789153433071)
http://byggtjanst.se/bokhandel/kategorier/konstruktion-och-stomme/grundlaggning/Bygga-grund/ 

– Betongarbete (ISBN; 9789147085088)
http://byggtjanst.se/bokhandel/kategorier/konstruktion-och-stomme/Betongarbete/

Ett annat alternativ är att du tar hjälp av en konstruktör för att dimensionera din konstruktion.

Oskar Esping, tekn. dr. Thomas Concrete Group

Varukorg
Translate
Rulla till toppen