European Spallation Source (ESS). Illustration: Henning Larsen ArchitecsProgramråd syd inbjuder till studiebesök på European Spallation Source (ESS), den 21 september.

I nordvästra Lund byggs European Spallation Source (ESS), en unik material­forsk­nings­anlägg­ning baserad på världens mest kraftfulla neutronkälla. Sverige och Danmark är värdländer för ESS, som är ett europeiskt konsortium för forskningsinfrastruktur (ERIC) med medlemsländer i hela Europa.

På ESS kommer forskarna att kunna studera olika typer av material, från plast och proteiner till mediciner och batterier, för att förstå hur de är uppbyggda och fungerar.

Anläggningen kan liknas vid ett gigantiskt mikroskop, där neutroner används för att analysera prover på atom och molekylnivå. ESS kommer att öppna vägen för framtida forskningsgenombrott inom medicin, miljövetenskap, klimat, kommunikation och transport. Tillsammans med MAX IV-anläggningen kommer ESS att bilda ett nav i den europeiska forskningsinfrastrukturen. De första neutronerna på ESS beräknas produceras före 2020.

Tid och plats

Datum: Onsdagen den 21 september 13–16
Plats: Odarslövsvägen 113, Lund se karta
Anmälan: Senast den 18 september via knappen nedan. Max deltagarantal 20 st.
Avgift: Kostnadsfritt för medlemmar (enskilda och korporativa), 400 kr icke medlemmar (medlemskap kostar 280 kr, studerande 50 kr, om du är under 30 år är det gratis).

 

 
Programråd syd är mycket glada över att kunna erbjuda medlemmarna ett av de sällsynta studiebesöken på arbetsplatsen och önskar alla hjärtligt välkomna.