Fråga Experten: Cement till uppfart?

Jag har form till stenplattor och ville göra själv till min uppfart. Vilken sort cement är bäst att använda? Ska köra med bil på dem.
/Lauras

Att själv gjuta markplattor av betong funkar fint. En genomtänkt, stabil och tät form av ickesugande material går att återanvända många gånger med bra resultat. Hos en garageuppfart exponeras betongen för fukt, frost och klorider (från tösalter), vilket ställer lite krav på betongen. Är plattorna inte allt för stora och tunna behövs ingen armering (förslagsvis 30-40 cm och minst ca 5 cm tjocka), och då behöver man inte ta hänsyn till armeringskorrosion.

För att klara frosten så kan du förslagsvis använda en betong med någorlunda lågt vatten-cement-tal (vct ca 0,45-0,50) och tillsatt luftporbildare så betongen får en lufthalt på minst ca 5%. Ett anläggningscement kan ge något bättre frostresistens/beständighet (saltfrost) än ett standardcement, och det är gynnsamt att ha en betong med mycket och stor sten. Luftporbildande tillsats kan vara svårt att få tag i som privatperson, så kontakta närliggande betongstation så kan du säker få lite (och rekommenderad dos). Du kan då också be om lite flytmedel för att göra betongen mer lättbearbetad, men var försiktig så den inte överdoseras (separation försämrar frostresistensen betydligt). Lufttillsatt betong behöver som regel blandas lite extra, så även för att få effekt av flytmedlet. Vatten tillsätts lämpligen först till de torra materialen, därefter flytmedlet och sist luftporbildaren.

Annars är vanlig torrsäckad grovbetong är fullt tillräckligt att gjuta denna typ av plattor med. Vill du ha annan nyans kan du infärga betongen med pigment av typen järnoxid (röd, gul, brun, svart) eller titanoxid (vit). Ett väl kompakterat och gärna dränerat bärlager är viktigt för att plattorna skall ligga stabilt när en bil kör på dem.

Oskar Esping, tekn. dr. Thomas Betong och Thomas Concrete Group

Varukorg
Translate
Rulla till toppen