Betonghandbok Material Del 1 (Delmaterial samt färsk och hårdnande betong) har nu utkommit i sin tredje utgåva – 20 år efter utgåva 2 – efter ett omfattande arbete av ett trettiotal skribenter och granskare. Den 22 februari blir det officiellt i samband med att Betongföreningen, Cementa och Svensk Byggtjänst gemensamt bjuder in de som arbetat med och finansierat projektet samt potentiella användare för att presentera handboken.

De viktigaste skälen till revideringen är utvecklingen av nya delmaterial och betongsammansättningar samt nya standarder och forskningsrön. Som exempel kan nämnas självkompakterande betong, ökad användning av krossballast och vissa tillsatsmaterial samt ett ökat fokus på hållbarhet.

Arbetet med Del 2 (Hårdnad betong, fysikaliska egenskaper och beständighet) har redan startat i och med utgivande av flera kapitel som särtryck.

Ett varmt tack från Betongföreningen till alla som arbetat med och finansierat projektet.

Kontakta gärna Vd Richard McCarthy om du har frågor om handboken.