Fråga Experten: Gjuta platta på ett berg?

Jag ska gjuta en platta på ett berg med minimal höjd för att senare bygga en grovingång kök ovanpå emot/till befintligt hus som står på samma berg. Min fråga är hur ser materialgången ut? Som jag förstått kantelement/gjuten sockel i platta , berg-singel/makadam-cellplast-50 mm
betong-armering-50mm betong. Räcker detta eller något annat jag bör tänka på? Berget är helt rent lite kuperat därav jämna till med singel.
/Christoffer

Värme- och fukttekniskt
kan 50 mm cellplastisolering vara i tunnaste laget, så även 50 mm betong om man ser till laster och risken för sprickbildning samt kantresning. Men är utrymmet inte litet (max ca 10 m2) och lasterna inte allt för stora kan det funka ändå, kompaktera makadamen väl och lägg gärna en ångspärr (tjockare byggplast) under cellplastskivorna. Är utrymmet eller lasterna lite större bör du åtminstone ca 100 mm betong och lika mycket isolering, och med golvvärme gärna minst 200 mm isolering. Använd gärna isolerade kantelement för att minska risken för köldbryggor och kondensproblem. Har du stor last från väggarna kan betongplattan behöva förstärkas med voter/kantbalk, är du osäker kan du be en konstruktör räkna på ditt fall (tjocklekar, armeringsmängd, m.m.).

Oskar Esping, tekn. dr. Thomas Betong och Thomas Concrete Group

Varukorg
Translate
Rulla till toppen