Fråga Experten: Behandla med hydrofobering?

Jag jobbar mycket i ställverksmiljö. Där kom önskemålet/förfrågan om ett splitterskydd runt en transformator- mått ca 10,5×6.8m i plan och 6,65 m höjd. Väggarna är 0,25m tjocka. Byggt 1966 K 300 BTG. Beställarens konsult önskar att entreprenören behandlar med hydrofobering. Jag har ingen erfarenhet av det på betong – däremot på murverk med mycket blandat resultat av instängd fukt – frostsprängning.
/Per-Lennart Olsson

K300 (i kp/cm2) är en hållfasthetsklass som motsvarar ca K30 (i MPa) eller dagens klass mellan C20/25 och C25/30. Vatten-cement-talet (vct) kan då ligga på 0,65 eller högre, vilket gör betongen något öppen/genomsläpplig. En betong klassas som ”vattentät om vct är max 0,60 samt kvoten mellan vatten och allt finmaterial (<0,25mm) är max 0,50. Men konstruktionens täthet har till stor del också att göra med sprickbegränsning, kompaktering och härdning av betongen. Det finns er mängd preparat som saluförs att ha en djupverkande, tätgörande och hydrofoberande effekt på betong, puts och murverk, exempelvis genom att applicera detta på ytan. Som regel är dessa preparat kiselbaserade (typ Silan eller Vattenglas), vilka har en viss positiv effekt men kanske inte fullt så mycket som ibland utlovas. Har sett en viss ökad frostaflagning hos betong när denna har behandlats med hydrofobering. Men det har då varit på horisontella ytor där vatten (salt) varit stående på ytan, på vertikal ytor bör en hydrofobering bara var bra för frosten (såvida det inte är ensidigt vattentryck). Har betongen hög fuktmättnad i kombination med högt vct (>0,60) finns risk för frostsprängning (inre frysning), men så länge betongen är ”vattentät” är det främst avflagning man riskerar att få vid frost (förvärras med saltvatten). Betongens frostresistens blir som regel bara bättre med tiden, cementreaktionerna gör den mer finporös vilket minskar mängden frysbart vatten. Har du inte fått frostskador fram till nu (byggt 1966) lär du inte få det nu heller. Men med en hydrofobering kan det alltså finnas en risk att frostresistensen försämras (men kan också förbättras).

Oskar Esping, tekn. dr. Thomas Betong och Thomas Concrete Group

Varukorg
Translate
Rulla till toppen