VD har ordet

Dags för de berömda batterierna att laddas – nu är sommaren och semestern äntligen här med tid för lite eftertänksamhet. Betong är ett viktigt samhällsbyggnadsmaterial, det råder det inga tvivel om! Det är det mest använda av alla industriellt framtagna material och används för byggande av infrastruktur, byggnader och en rad andra olika konstruktioner. Företagen inom betongsektorn skapar både arbetstillfällen och bidrar till samhällsutvecklingen. Årligen produceras närapå 6 miljoner kubikmeter betong i Sverige och en klart uppåtgående trend har kunnat noteras under de senaste åren. För helåret 2016 ses en total ökning med ca 13 % och det är främst husbyggandet som står för den största ökningen.

Som vanligt vill vi lyfta fram betongens betydelse för samhällsbyggandet under våra Betongdagar. Årets tema är ”Urbanisering – från högt ovan mark till långt under jord” och vi genomför även i år dagen i samarbete med Rebet – Nätverket för betongreparationer. Vi ses på Quality Hotel Globe den 17 oktober. Läs mer på www.betongdagen.se.

Årsmötet hölls den 27 april med temat “Hållbara hus i betong – från materialleverantör till byggherre”. Mycket fokus låg på Riksbyggens bygge av betonghus i Göteborg, Brf Viva. Allt från materialoptimering och livscykelanalyser till praktiska aspekter vid byggande av såväl bottenplatta till prefabricerad betongstomme. Mer generella hållbarhetsaspekter togs också upp i föredrag om livscykelperspektiv i Smart Built Environment samt forskning inom LCA-området. Årsmötet avslutades med en kort genomgång av nya Betonghandbok Material – Del 1.

De förändringar som skedde i styrelsen var att Johan Söderqvist, tidigare vice ordförande, valdes in som ny ordförande. Ett stort och varmt tack till Mats Öberg som därmed slutade som ordförande. Vi tackar också Samir Redha (ledamot) som också lämnade styrelsen. Jonas Axeling och Göran Andreasson valdes in som nya ledamöter och Mats Hellström blev ny vice ordförande. Hela styrelsen 2017 presenteras längre ned på sidan. Ca 50 personer deltog under dagen.

Ett riktigt stort tack till alla råd som arrangerar studiebesök och seminarier. Rådens aktiviteter presenteras på hemsidans kalendarium som uppdateras kontinuerligt. Som exempel kan nämnas att Programråd Norra Norrlands succé från 2016 upprepades, nu med ännu fler deltagare. Studieresan till Kiruna genomfördes den 12 februari då deltagarna fick en inblick i stadsflytten samt LKAB:s gruvdrift och betongtillverkning. Rådet för estetik nominerar vartannat år svenska projekt till ECSN Award. År 2016 vann rondellerna i Täby inom kategorin Anläggningar, se nedan. Rådet kommer också att arrangera aktiviteter i samband med Open House Stockholm 6-8 oktober. Bland annat kommer allmänheten ges tillfälle att gjuta egna betongföremål i anslutning till Arkitekturskolan på KTH.
 
Vinnare i ECSN Award 2016, inom kategorin Anläggning: Täby Centrums rondeller i två plan. Arkitekt var &Rundquist, NCC var entreprenör.
Vinnare i ECSN Award 2016, inom kategorin Anläggning: Täby Centrums rondeller i två plan. Arkitekt var &Rundquist, NCC var entreprenör.
 
Prisutdelning den 28 oktober 2016 i Rom, under Italiens betongdag. Henrik Rundquist (&Rundquist), Thomas Widehag (NCC) och Erik Griffiths (&Rundquist). Flankeras av Richard McCarthy (Betongföreningen) och Mike Pauser (ECSN).
Prisutdelning den 28 oktober 2016 i Rom, under Italiens betongdag. Henrik Rundquist (&Rundquist), Thomas Widehag (NCC) och Erik Griffiths (&Rundquist). Flankeras av Richard McCarthy (Betongföreningen) och Mike Pauser (ECSN).

 
Jag riktar också ett stort tack till alla dem som arbetar i våra kommittéer. De kommittéer som är verksamma idag är:

 • Hållbart samhällsbyggande med beständig betong (ASR i betong).
 • Revidering av Betonghandbok Material från 1994. Del 1: Delmaterial samt färsk och hårdnande betong gavs ut under våren. Del 2: Hårdnad betong, fysikaliska egenskaper och beständighet pågår.
 • Revidering av Betongrapport nr 10 (Självkompakterande betong) från 2002.

Längre ned på sidan presenteras våra nya medlemmar under året. Även nya korporativa medlemmar, vars personal vi hälsar varmt välkomna!

Jag önskar er alla en riktigt skön och behaglig sommar – vi hörs igen i höst!

 
Richard McCarthy, VD
richard@betongforeningen.se

 

Styrelsen 2017

 • Johan Söderqvist, Celsa Nordic (ordförande).
 • Mats Hellström, Cementa (vice ordförande).
 • Anders Lindvall, Thomas Concrete Group (sekreterare).
 • Richard Malm, KTH Betongbyggnad/Sweco Vattenkraft och dammar (kassaförvaltare).
 • Katja Fridh, LTH.
 • Annika Gram, RISE CBI Betonginstitutet.
 • Göran Andreasson, GASC.
 • Jonas Axeling, Betongindustri.
 • Richard McCarthy (VD) ingår enligt stadgarna i styrelsen.

 
 Delar av den nya styrelsen. Från vänster: Richard McCarthy (vd), Göran Andreasson (ny ledamot), Mats Öberg (avgående ordf), Johan Söderqvist (ny ordförande, tidigare vice ordförande) och Jonas Axeling (ny ledamot).
Delar av den nya styrelsen. Från vänster: Richard McCarthy (vd), Göran Andreasson (ny ledamot), Mats Öberg (avgående ordf), Johan Söderqvist (ny ordförande, tidigare vice ordförande) och Jonas Axeling (ny ledamot).

 

Nya enskilda medlemmar

Dr. Oskar Aurell, Lund
Senior Area Sales Manager Terje Bakkelunn, Billdal
AD Stefan Bergström, Överhörnäs
Tekn. Dr. Peter Billberg, Stockholm
Per Bogren, Glumslöv
Försäljningschef Lotta Brettmark, Göteborg
Produktionschef Fredrik Brännvall, Stockholm
Betongansvarig Tobias Erlandsson, Kalmar
Kvalitetsingenjör Jörgen Falk, Lund
Gatis Jasko, Stockholm
Bygg o Projektledare Christer Johansson, Lomma
VD Jukka Kaikkonen, Perstorp
VD Ellen Krogh, Löberöd
Professor emeritus Johnny Kronvall, Genarp
Sjökapten Jan-Erik Lindström, Enskededalen
Civilingenjör Johan Lundquist, Stockholm
Jonny Lönnerberg, Malmö
Erik Mild, Spånga
Ingenjör Åke Olsson, Bjärred
Ingela Persson, Karlskoga
Madumita Sadagopan, Bollebygd
Anläggningsansvarig Simon Segerberg, Stockholm
Teknik- och miljöchef Christian Westerberg, Ödåkra
Special Segment Manager Lars Westrin, Perstorp
Talaat Youssef, Flen
Projektingenjör Fredrik Zetterberg, Gävle

Nya korporativa medlemmar

Graphic Concrete Ltd
Konkret rådgivande ingenjörer i Stockholm
Golvanalys Sverige AB
Fosforos AB
Betong och stålteknik i Stockholm AB
Con-Form Strömstad AB
Betongdesign i Stockholm AB