Fråga Experten: Hur länge håller betongplattan?

Min fråga är hur länge min nygjutna betongplatta kommer att hålla. Huset är en gammal lada som nu har blivit ombyggd. Plattan är armerad, isolerad med cellplast och glättad så att man får golv på köpet som passar mycket bra med byggnadens karaktär. Det finns också golvvärme inbyggd men inte under hela byggnaden, bara där man tyckte att det passade in. När plattan var färdiggjuten byggde man på några bärande väggar, mellanväggar och dörrar. Är det sant som det står på Svensk Betongs hemsida att det ska vara 100 år om vi sköter huset bra? Finns det några normer som gäller?

Betong är ett oslagbart byggnadsmaterial på många sett, såsom hållfasthet, brandtålighet, ljudisolering, miljöbelastning, värmetröghet, pris, formbarhet, estetik, mm. Och något som dessutom är speciellt är dess beständighet och livslängd. Betongen har egentligen inget ”bäst-före-datum”, utan blir bara bättre med tiden. Det som begränsar livslängden är normalt de ingjutna armerinsjärnen, vilka kan börja rosta om betongens ”passivering” av järnen bryts och det samtidigt är någorlunda fuktigt. Det är betongens låga pH (ca 12-13, av alkalierna i cementet) som ger detta korrosionsskydd, och som kan brytas om det antingen kommer in klorider till järnen eller om betongen karbonatiserar. Klorider finns i havsvatten, tösalter och i klorerat vatten, varför marina konstruktioner (främst västkusten), tösaltade konstruktioner (broar, garage, loftgångar, mm) och badhus är extra utsatta. Och karbonatisering innebär att luftens koldioxid reagerar med den fria kalken (kalciumhydroxid) i betongen och då sänker dess pH (till ca 9-10).

Karbonatiseringen och kloridinträngningen går in som en ”front” i betongen, en process som går ganska långsamt, och långsammare ju längre in den når. Och det är när denna ”front” når järnen som korrosion eventuellt kan ske (om tillgång på fukt och syre). Vare sig karbonatisering eller klorider skadar alltså inte själva betongen, utan kan ge ökad risk för korrosion av armeringsjärnen. Det som skiljer korrosion av klorider och karbonatisering är att av klorider kan den ske vid lägre relativ fuktighet (RF) och att korrosionshastigheten är snabbare. Kloriderna är lösta i vatten och tränger bara in om det är blött, medans koldioxiden (CO2) är en gas som tränger  in om det är torrt.

När man dimensioner en betongkonstruktion kan en viktig faktor vara dess livslängd, speciellt då i en utsatt konstruktion som behöver hålla länge (ex en anläggningskonstruktion). Detta gör man då genom att se till att betongens vatten-cement-tal (vct) är tillräckligt lågt och att armeringen ligger tillräckligt djupt (täckskikt). Det är främst vct och dess ålder som ger betongen dess täthet (mot ex klorider eller koldioxid), men även faktorer som cement typ, ballast, alternativa bindemedel (slagg, silika och flygaska) påverkar.

Man brukar ange tre olika angräppstyper på betongkonstruktioner, där armeringskorrosion är en av dessa. De andra är frost/frysning samt kemiska angrepp, vilka kan vara syra, sulfater, ballastreaktioner, urlakning och bakterier (som bildar syra). Kemiska angrepp är inte så vanligt, men kan exempelvis förekomma inom vissa industrier, jordbruk, avlopp, mm. Är det utomhus bör betongen alltså klara frost, vilket den gör genom att luft tillsätts (ca 4% lufthalt) i kombination med inte allt för högt vct (max ca 0,55 om sötvatten och 0,45 om saltvatten).

För att en betongkonstruktion skall vara tät och beständig kan man också behöva se till att eventuella sprickor inte är allt för stora. Ofta har man lastbärande armering, men ibland även sprickaremering för att begränsa sprickbredd som betongen krympning (uttorkning och kemisk) kan ge.

Jag antar att du har en uppvärmd  armerad betongplatta inomhus, och som inte utsätts för kemikalier. Även om betongen med tiden karbonatiserar så kommer järnen inte att rosta eftersom det är torr miljö. Och karbonatisering är egentligen ingen nackdel för betongen, den blir bara hårdare, tätare och mer beständig av detta. Så din betongplatta bör hålla betydligt längre än 100 år, nästan hur länge som helst, och långt mycket längre än resten av huset.

Oskar Esping, tekn. dr. Thomas Betong och Thomas Concrete Group

Varukorg
Translate
Rulla till toppen