Fråga Experten: Mossa på betong?

Jag undrar hur mossa och olika typer av växtlighet påverkar betongens hållfasthet om de får växa fritt?  Finns det någon speciell betong ni skulle rekommendera om man strävar efter att få betongen ”klädd” i mossa och växtlighet?
/Oscar

Generellt klarar betong det mesta, möjligtvis kan frost, armeringskorrosion och vissa kemikalier (syra, sulfat) vara problematiska i vissa miljöer. Växtlighet skadar inte betongen, vare sig det är mossa, alger m.m. Däremot kan det vara svårt att få växter att trivas på betong. Dels är det ett ganska tätt och finporöst material, och dels är miljön ganska basiskt (högt pH).

Med tiden kommer CO2 i luften att tränga in och göra så betongen karbonatiserar. Detta är en mycket långsam process , vilket gör att pH i betongen närmast ytan kommer sjunka (från ca 13 till ca 9). Karbonatiseringen är inget som försämrar själva betongen, tvärt om. På nyare betongkonstruktioner har man sällan påväxt, då det är en miljö som inte många växter trivs i. Men på en äldre karbonatiserad betong kan förutsättningarna vara bättre. Dessutom kan äldre betongkonstruktioner vara byggda med lite ”sämre” betong då man ofta hade lägre hållfasthet (högre vatten-cement-tal, vct), vilket kunde ge en något mindre finporös yta.

Hur skall man då göra så att mossa skall trivas på betongen? Jag tänker att ytan inte skall vara allt för basisk och att den skall vara någorlunda grov (ytstriktur samt ytporositet). Så om du använder en betong med mycket hög lufthalt och låg hållfasthet (högt vct), använder en gjutform med grov struktur, samt låter betongen karbonatisera några år, så kommer växtlighet att trivas bra. Men denna betong är å andra sidan inte lämplig för utomhuskonstruktioner (map. frost, armeringskorrosion, mm), och den har dålig bärighet. Bättre i så fall borde vara att du använda en” vanlig” betong som du beklär eller ytbehandlar med något material/preparat (organiskt) som gynnar påväxt.

Oskar Esping,  tekn. dr. Thomas Betong och Thomas Concrete Group

Varukorg
Translate
Rulla till toppen