Workshop om kvalitet i betongbyggandet

Rådet för teknik och vidareutbildning bjuder in till workshop måndag 26 nov i Stockholm

För att erhålla en god kvalitet i betongbyggandet är det viktigt att alla delar i byggprocessen fungerar och samverkar. Några väsentliga saker att nämna är rätt kompetens, tydliga regelverk, uppföljning, kontroller och krav från beställare. Syftet med workshopen är att diskutera kvalitet med utgångspunkt från byggregler, materialval, utförande, utbildningar och kontroller. I anslutning till de föredrag vi får höra arrangeras gruppdiskussioner som sedan presenteras för hela auditoriet. Efter workshopens slut sammanställer Betongföreningen resultaten som sedan kommer att utgöra underlag för fortsatta diskussioner och aktiviteter.

Tid och plats

Tid: Måndagen den 26 november 2018, kl 13-17
Plats: KTH, Stockholm, sal H1, Teknikringen 33, plan 5, Karta KTH Campus
Anmälan: Via knappen nedan
Avgift: Kostnadsfritt, även för icke-medlemmar
Ev frågor: Kontakta VD Richard McCarthy på telefon 070-7264001

Välkommen!

Program

13.00   Dagens moderator hälsar alla välkomna
Johan Silfwerbrand, KTH

13.05

Trafikverket syn på kompetens och kvalitet
Mats Karlsson, Trafikverket

13.20

Kvalitet ur en entreprenörs synvinkel
Anders Gustafsson, Veidekke Anläggning

13.35

Hur kan vi förebygga skador?
Ghassem Hassanzadeh, RISE CBI Betonginstitutet

13.50

Kvalitetsrisker ur ett försäkringsbolags perspektiv
Peter Wipp, Gar-Bo

14.05

Kontroll och inspektion på fältet
Stefan Lindgren, Sveriges Byggnadsinspektörer

14.20

Så håller vi ordning på kompetensen
Peter Nilsson, ID06

14.35

Kaffe

14.50

Hoppet: Sveriges första fossilfria byggnation
Hanna Ljungstedt, Göteborgs stad / Byggherrarna

15.05

Så bygger vi rätt – goda exempel inom betongbyggandet
Klas Ruuth, Ledarna

15.20

Betongkursernas betydelse för ett gott slutresultat
Richard McCarthy, Betongföreningen

15.30

Diskussion i grupper

16.30

Redovisning av gruppdiskussioner

16.50

Summering

17.00

Avslut