Fråga Experten: Gjuta på klacken?

I betonggruppen för hobbygjutning som jag är med i hävdar vissa att man inte kan måla betongfigurer innan de har brunnit i åtminstone två-tre veckor, pga att färgen gör så att fukten inte kan komma ut någonstans.

Jag har låtit mina alster brinna i form (latexform) i två dagar, sedan har de fått torka i något dygn i det fria och sedan har jag målat. Det har aldrig varit något problem, och eftersom betongen aldrig är fuktig på ytan efter de här två dygnen tycker jag att påståendet känns grundlöst. De allra flesta målar med akrylfärg och lackar sedan, så även jag. Kan vi få ett utlåtande från proffsen?
/Betongbruden

Generellt är det inga problem att måla på betong, men det finns tillfällen då det skulle kunna vara en potentiell risk. Ytskikt som tätgör betongytan är oftast fördelaktigt, men det finns förutsättningar där en förtätning skulle kunna bli problematisk. Det är när vatten är stående på ytan och den utsätts för cyklisk frost, då kan en tätgörande ytbehandling öka risken för frostavskalning. Detsamma gäller om det är ensidigt vattentryck. I värsta fall om man har en låghållfast betong där fukten stängs in (och hög vattenmättnad) och detta vatten fryser, så kan man få inre frysskador.

Men som regel är alltså en förtätning av yta bara positiv. Främst ur beständighetsaspekt, då det hindrar fukt, koldioxid, sulfat, syror, och klorider (från tösalter) från att tränga in och korrodera armeringen eller bryta ner betongen eller ge armeringskorrosion. Tätskikt kan även minska risken för frostavskalning av minskad mängd frysbart vatten i betongen (minskad kapillär mättnad). Det förhindrar också kalciumhydroxiden från att tränga ut och reagera med koldioxiden vilket ger kalkutfällningar (enbart estetiskt).

Man jobbar enligt denna princip (förtätning och hydrofobering) med ytbehandlig när man skall reparera, underhålla och förlänga livsländen på betongkonstruktioner. Exempelvis broar, balkonger, loftgångar, barriärelement, garage m.m.

Det finns en debatt huruvida sprayfärg, graffiti eller ”klotter” skulle skada betongen eller betongkonstruktionen. Jag håller inte med om detta, snarare har färgen en positiv effekt för konstruktionens livslängd. Däremot kan de preparat som används för klottersanering vara skadliga för betongen, och högtryckstvätt kan ge en viss nötning av ytan och urlakning av betongens kalciumhydroxid.

Man skulle kunna tänka sig att om man målar med en tät färg på en betong som innehåller mycket fukt, så skulle färgen kunna släppa och ”bubbla” sig. Det finns också färg som kan brytas ner av betongens höga pH (i kombination med hög fukt).

Hur länge man bör vänta med att måla kan jag inte svara på, det beror på en rad faktorer såsom typ av färg, omgivningens RF och temperatur, betongens tjocklek, vatten-cement-talet (vct). Använder du en betong med någorlunda lågt vct (ca <0,45) kommer den torka ut ganska fort och dessutom ta hand om överskottsfukten på egen hand (självuttorkar). Och jag ser då inga problem med att måla efter ett par dagar efter avformning. Känns ytan på betongen fuktig bör du givetvis avvakta.

Jag kan i och för sig tycka att det är synd att måla på betong, den är snygg som den är. Möjligtvis kan infärgad betong se fint ut.

Oskar Esping,  tekn. dr. Thomas Betong och Thomas Concrete Group

Varukorg
Translate
Rulla till toppen